Pradžia | Svetainės medis | Paieška | Rašykite mums
Klebono žodis
Fotogalerija
Nuorodos
Kontaktai
 
 
 


Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapija
     A. Juozapavičiaus pr. 60, 45219 Kaunas

    2013 m. suremontuotos Šv. Antano ir  Švč. M. Marijos navos, dalis bažnyčios.

2014 m. parapijiečių aukomis atstatytas Švč. M. Marijos altorius, toliau remontuojamas bažnyčios vidus.. Dėkojame aukotojams!


IMG_7177.JPG IMG_7180.JPG

Raštinė: tel. 8-37 34 04 79 

        Esant neatideliotinam atvejui, skambinti tel. 8-37 34 29 70

El. p. info@sanciuparapija.lt

Kunigas raštinėje budi:
Šokiadieniais: 8.00 – 10.00, 16.00 – 18.00
Sekmadieniais: 8.00 – 12.00 

Referentė raštinėje budi:
Šokiadieniais: 10.00 – 16.00   

Šv. Mišios švenčiamos:
Šiokiadieniais: 8.30 ir 18.00 val. vasaros laiku (žiemos l. 17.00 val.)
Šeštadieniais:10.00 ir 18.00 val. vasaros laiku (žiemos l. 17.00 val.).
15.30 val. – Kauno apskrities ligoninėje.
Sekmadieniais: 8.00, 10.00, 11.30.  

Kitos pamaldos:
Gegužinės pamaldos – šiokiadieniais po šv. Mišių vakarais (sekmadieniais – po sumos). 
Birželio mėn. pamaldos – šiokiadieniais po šv. Mišių vakarais (sekmadieniais – po sumos). 
Spalio mėn. pamaldos – rožinis kalbamas prieš vakaro šv. Mišias (sekmadieniais – po sumos).
Gavėnios laikotarpiu – kryžiaus keliai: penktadieniais – prieš šv. Mišias (sekmadieniais – po sumos).

Norintys paremti Šančių parapiją, gali siųsti adresu:

Kauno Švč. Jėzaus Širdies parapija, kodas - 191207561.

Bankas DNB, sąskaita LT 33 4010 0425 0207 8898.

SWIFT kodas: AGBLLT2X


2014-06-16
Parapijiečių piligriminė kelionė į Agluoną

2014-06-08
Labdaros koncertas bažnyčios remontui paremti

2014-05-25
Kun. Roberto Urbonavičiaus primicijos

2014-05-18
Pirmosios Šv. Komunijos šventė bei sveikinimai Klebonui

2014-04-27
Gailestingumo šventė parapijoje


Naujienų archyvas


2014-06-29
Švč. Jėzaus Širdies atlaidai

2014-06-24
Šv. Mišios šv. Jono Krikštytojo dieną

2014-06-08
Labdaros koncertas bažnyčios remontui paremti

2014-05-18
Pirmosios Šv. Komunijos šventė

2014-05-18
Diakonas R. Urbonavičius priims kunigystės šventimus


Skelbimų archyvas