Pradžia | Svetainės medis | Paieška | Rašykite mums
Fotogalerija
Nuorodos
Kontaktai
 
 
 


  Pasimatymo valanda - Mt 25, 1-13.

                      Dėl karšto klimato vestuvės Palestinoje prasidėdavo vakare ir tęsdavosi iki vėlyvos nakties. Vestuvių dieną jaunosios draugės būdavo kartu su jaunąja jos namuose. Jaunosios giminaičiai tardavosi su jaunikiu dėl vestuvių kainos. Sutarus jaunikis kartu su savo draugais vykdavo į jaunosios namus. Tam tikroje kelionės vietoje vienas iš jaunikio draugų paspartindavo žingsnį link jaunosios namų ir garsiai sušukdavo: „Štai jaunikis! Išeikite pasitikti!“ jaunosios draugės, su uždegtais žibintais, išeidavo pasitikti jaunikio, kad jį palydėtų iki jaunosios namų. Ir tada prasidėdavo vestuvių puota.

Jėzus, remdamasis tuometine vestuvių tradicija, mums pateikia palyginimą apie jo atėjimą ne tik pasaulio pabaigoje, bet ir kiekvieno žmogaus mirties valandą. Jaunikis yra Kristus, dešimt mergaičių – krikščionių bendruomenė. Pasakojime nekalbama apie jaunąją, nes dešimt mergelių yra jaunoji ir laikia atvykstančio jų jaunikio. Šios dešimt mergaičių yra Kristaus jaunoji, Bažnyčia (plg. Ef 5,22-32). Kristų simbolizuojantis jaunikis laikiamas vidurnaktį, t.y. neapibrėžtu laiku.

Dvi mergaičių grupės vaizduoja dalyvausiančius ir nedalyvausiančius šlovingame įvykyje. Kuo pasireiškia pirmųjų penkių protingumas?jos, pasiėmusios ir alyvos, suprato, jog gyvenimas yra per ilgas, kad išsaugotum tą patį tikėjimo ir meilės užsidegimą be papildymo. Uždegti žibintai reiškia pastovų budėjimą, kurio reikia norint nepasimesti šio pasaulio užmaršties ir abejingumo naktyje.

Belaukdamos visos mergaitės užmigo. Tačiau tai skirtingas miegas. Giesmių giesmėje jaunoji sako:

„Aš miegojau, bet mano širdis budėjo“(Gg 5,2), nes laukė mylimojo jaunikio. Apaštalas Paulius irgi mus ragina gyventi visur ir visada prisimenant Jėzų: „juk Dievas paskyrė mus ne tam, kad užsitrauktume rūstybę, bet kad įgytume išganymą per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, kuris numirė už mus, kad mes ir budėdami, ir miegodami gyventume su juo“(1Tes 5,9 – 10).

Tai nereiškia, jog dabartinis gyvenimas yra amžinojo gyvenimo laukimo salė, kurioje geriau ar blogiau įsitaisome, iki kol atvyks traukinys, vežantis mus į anapus.  Gyvenimas yra kelionė, įsipareigojimas, atsakomybė, meilė. Tačiau svarbu nesumaišyti gyvybingumo su nerimu, tobulėjimo su bėgimu, pilnatvės su audringumu, augimo su kaupimu. Žibintų alyva yra tikėjimas, kuriantis meilės darbus šiame gyvenime.

Beje, jaunikis neišdygsta nežinia iš kur, pasakojimo metu jis jau turi būti kelyje. Išties Viešpats artėja į būsimųjų vestuvių pokylį nuo savo mirties ir prisikėlimo dienos. Bažnyčia nuolat semiasi vilties iš Velykų slėpinio ir nuolat pakyla pasitikti ateinančio Viešpaties. Šia prasme jis ateina jau dabar. Jeigu einame pasitikti Viešpaties tikėjimu, kuris keičia mus ir kuria meilę artimui, tada išeisime jo pasitikti ir mūsų mirties valandą bei paskutinio teismo dieną. Pasimatymo svaigulį gali patirti tik tie, kurie visą gyvenimą jo laukė ir vykdė Dangiškojo Tėvo valią.

"Bažnyčios žinios", Nr. 16.


2019-09-19
Bažnyčioje - nauji klauptai

2019-09-13
Parapijos sumos choras - Šilinių atlaiduose

2019-09-07
Piligriminė kelionė į Šiluvos atlaidus

2019-09-01
Šv. Mišios rugsėjo 1 - ąją

2019-08-02
Parapijos šeimų stovykla Šiluvoje


Naujienų archyvas


2019-09-26
Kviečiame pasirengti Pirmai Šv. Komunijai ir Sutvirtinimo Sakramentui

2019-09-24
Prasideda naujas parapijos Kino klubo sezonas!

2019-09-07
Piligriminė kelionė į Šiluvos atlaidus

2019-09-01
Šv. Mišios, meldžiantis už naujus mokslo metus

2019-08-15
Švč. Mergelės Marijos į dangų ėmimo šventė


Skelbimų archyvas