Pradžia | Svetainės medis | Paieška | Rašykite mums
Fotogalerija
Nuorodos
Kontaktai
 
 
 


            2011 METŲ GRUODŽIO 4 D.  KAUNO  ŠVČ.  JĖZAUS  ŠIRDIES BAŽNYČIOS  SALĖ  KELIOMS  VALANDOMS  „PAVIRTO“  TARSI KERAMIKOS  DIRBTUVĖMIS.

          ČIA LIPDYTI IŠ MOLIO ANGELUS PO 10.00 VAL. ŠV. MIŠIŲ SUSIRINKO BŪRYS VAIKŲ, BESIRENGIANČIŲ 1 - AJAI ŠV. KOMUNIJAI IR JŲ TĖVAI.  

          RENGINĮ  PALAIMINO  IR  KŪRYBINIO  POLĖKIO  PALINKĖJO  KLEBONAS           KUN. VIRGINIJUS BIRJOTAS.  

         KUN. GYTIS  STUMBRAS SU DIDELE  MEILE  PASIDALINO  PATIRTIMI -  „KAS YRA ANGELAS?“ 
           

         ŠANČIŲ  BENDRUOMENĖS  MOKINIAI,   ŠIAIS  MOKSLO  METAIS BERUOŠIANTYS  PRIIMTI  PIRMĄJĄ  ŠV.  KOMUNIJĄ SU  BROLIAIS  IR SESĖMIS BEI  TĖVELIAIS, ŠEIMOS GRUPĖS  NARIAI  BEI  BAŽNYČIOS  VAIKŲ CHORO  ATSTOVAI  KIBO  Į  DARBĄ,  KURDAMI SAVO  ŠEIMOS  ANGELĄ. 


                   LIPDANT  ANGELĄ  KIEKVIENAS,  MANAU,  ATVĖRĖ  SAVO  ŠIRDIS TARSI  SIELOS  DURIS  Į  SUSIKAUPIMĄ, TIKĖJIMĄ  IR VILTĮ. 

                    SAKOMA,  KAD  ADVENTAS -  LAUKIMAS DANGAUS  DOVANOS. TAI  MUS  IR  PASKATINO  ŠIAM  „PRISILIETIMUI"  PRIE  MOLIO.  SALĖJE  SKLANDĖ  DŽIUGI  NUOTAIKA  IR  RAMYBĖ.


ATSISVEIKINĘ  VISI  IŠSISKIRSTĖ  TARSI  ANGELO  SPARNŲ   PALIESTI.


TEATNEŠA  ŠIS  „PRISILIETIMAS“  PRIE  ANGELO  JŪSŲ  NAMAMS  ŠVENTŲ  KALĖDŲ  DŽIAUGSMĄ  IR  RAMYBĘ  BEI  DIEVO  PALAIMĄ!

ŠEIMOS ANGELO  PARODA  BUS  EKSPONUOJAMA  ŠVČ.  JĖZAUS ŠIRDIES  BAŽNYČIOJE.
KVIEČIAME  VISUS  PASIDŽIAUGTI  KARTU!

Picture_424.jpg

PAGARBIAI                                                            ŠEIMOS  GRUPĖS  NARĖ : 

                                                                                  FELICIJA ŠLIPAITIENĖ
2011.12.05

Daugiau nuotraukų žiūrėti: Fotogalerija

2019-05-01
Parapijos jaunimas - Palemone

2019-04-28
Atvelykio šventė

2019-04-25
Klebono A. Mikitiuko paskaita parapijos salėje

2019-03-28
Kitoks ALFA kursas Šančių parapijoje

2019-03-23
Parapijos namuose vyko seminaras - "Pažink savo unikalumą"


Naujienų archyvas


2019-05-19
Sutvirtinimo sakramentas

2019-05-05
Pirmosios Šv. Komunijos šventė

2019-05-02
Paskaita parapijos salėje

2019-05-01
Šv. Mišios - 18 val.

2019-04-28
Kviečiame į Atvelykio šventę!


Skelbimų archyvas