Pradžia | Svetainės medis | Paieška | Rašykite mums
Fotogalerija
Nuorodos
Kontaktai
 
 
 


adoracija_20smoll_2.jpgMūsų parapijoje Nenutrūkstama Švenčiausiojo Sakramento adoracija vyks nuo sausio 22 d. 8 val. iki sausio 23 d. 8 val.

Kviečiame atvykti į raštinę ir užsiregistruoti, kurią valandą galėsite adoruoti Švč. Sakramentą. Ypatingai prašome pagal galimybes atvykti į naktinę adoraciją.

Nuo sausio 1 dienos Švč. Sakramento adoracija pradėta mūsų arkivyskupijoje, I dekanato, tai yra Kauno miesto, parapijose. Sausio 1 dieną adoraciją pradeda arkikatedra bazilika, o sausio 23 dieną ją užbaigs Šančių parapija.

Eucharistinė adoracija – tai TIKĖJIMO ŠVENTĖ parapijoje, kuri padrąsintų kiekvieną ateiti į asmeninį pabuvimą Viešpaties artumoje ir tylos maldoje išsakyti visus savo rūpesčius, sunkumus, ligas ir bėdas, kad gyvasis Jėzus, savo gydančia malone, prisiliestų prie mūsų žaizdų ir suteiktų mums naujų dvasinių bei fizinių jėgų. Ateikime pas Viešpatį padėkoti už džiaugsmą ir sėkmę, už globą ir palaimą asmeniškame gyvenime. Ateikime visi, kurie ieškome tiesos ir gėrio, supratimo ir atleidimo, kurie ieškome gyvenimo prasmės ir vilties, ateikime visi, kurie turime tikėjimo abejonių, išgyvename nusivylimą ar artimo žmogaus atstūmimą, Viešpaties artumoje būsime pripildyti Dievo viltimi, ramybe ir meile.
Jėzaus buvimas Eucharistijoje leidžia mums regimu būdu išgyventi Dievo artumą ir suprasti, kad Dievas yra visada su mumis bei padeda atpažinti Jį visose savo gyvenimo situacijose.

SVARBU, kad tikintieji suprastų ir turėtų galimybę TYLOS MALDAI prie Eucharistinio Jėzaus adoracijoje. Bendruomeninės šlovinimo giesmės ir Dievo Žodžio meditacija turėtų užimti tik pusę laiko kiekvienos parapijos grupės adoracijos valandoje, kad tikintieji turėtų galimybę įsiklausyti TYLOJE ir išgirsti Viešpatį kalbantį jų širdyse, kad išgyventų asmeninį susitikimą su Jėzumi ir taptų šio susitikimo su Dievu liudytojais mūsų šeimose bei Tėvynėje.
Kviesdamas į šią nepertraukiamą 24 valandų adoraciją parapijų bei rektoratų bažnyčiose, Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius savo laiške rašo, jog „Švč. Sakramento adoracija – tai asmeniškas ir bendruomeninis susitikimas su Eucharistiniu Jėzumi ir Jo garbinimas tyloje ir bendruomeninėje Dievo Žodžio liturgijoje."

Kristaus gyvas buvimas Eucharistinėje duonoje kviečia tikinčiuosius įsiklausyti į Dievo Žodį Šventajame Rašte, kuris prabyla kiekvienam asmeniškai adoracijos tyloje ir kviečia atpažinti gyvąjį Dievą kiekviename žmoguje ir gyvenimo įvykiuose bei visame mus supančiame pasaulyje. Todėl 24 val. Eucharistija parapijoje yra ypatinga Eucharistinio Jėzaus garbinimo ir dėkojimo šventė, kurioje visa parapijos bendruomenė yra sujungta giliu TIKĖJIMU ir pasitikėjimu Viešpaties buvimu mūsų gyvenime.


2022-01-28
Įsteigta "Šančių parapijos gerų darbų tarnystės" grupė

2022-01-16
Apdovanoti aktyvūs parapijiečiai

2022-01-06
Šančių bažnyčioje lankėsi Trys Karaliai!

2021-12-30
Prakartėlių ir advento vainikų paroda. Prakartėlė vaikams.

2021-12-29
Parapijos tarnautojų ir geradarių kalėdinė vakarienė


Naujienų archyvas


2022-02-16
Šv.. Mišios Vasario 16 - ąją

2022-01-21
Šv. Mišios, kurias transliuos Marijos radijas

2022-01-13
Šv. Mišios už Lietuvą

2021-12-24
Šv. Mišios Kalėdiniu laikotarpiu ir sausio 1 d.

2021-11-28
KVIEČIAME ŠEIMAS sukurti ADVENTINĮ VAINIKĄ


Skelbimų archyvas