Pradžia | Svetainės medis | Paieška | Rašykite mums
Fotogalerija
Nuorodos
Kontaktai
 
 
 


Įspūdžiais apie stovyklą dalinasi choro seniūnė studentė Gabrielė Šlipaitytė:

20150712_225018.jpg"Šių metų liepos 12-18 dienomis Šančių parapijos jaunimo choras „Angelo sparnai“ stovyklavo visų choristų pamėgtoje Kaulakių kaimo sodyboje. Stovykla parapijos jaunimui jubiliejinė – penktoji, ji vadinosi: „Jūs esate žemės druska“.

20150714_121952.jpgŠioje stovykloje dalyvavo ir mažesni vaikai, kurie dar nėra priėję Pirmosios Komunijos, todėl pagrindinis stovyklos tikslas buvo išmokinti juos persižegnoti, sukalbėti poterius, tinkamai pasiruošti Šv. Mišioms bei mokyti kasdien prašyti bei dėkoti Dievui už Jo suteiktas dienos dovanas.

20150713_094716.jpgRytas stovykloje prasidėdavo tradiciškai - piramidėje. Visi kartu susėsdavome ratu aplink Jėzaus ikoną ir išsakydavome dienos prašymus. Buvo nuostabu, kaip nuo trečios dienos, mažieji stovyklautojai tapo nuoširdesni prašymuose, juos išsakydavo iš širdies ir stengdavosi nesikartoti – sugalvodavo kiekvienas savo. Vėliau budintis būrys sukalbėdavo stovyklos maldą, sugiedodavome keletą giesmių ir susikabinę rankomis sukalbėdavome „Tėve mūsų“ maldą, po kurios eidavome pusryčiauti.

20150717_204420.jpgStovyklos metu turėjome galimybę sudalyvauti net tris kartus Šv. Mišiose, iš kurių dvi aukojo Šiluvos klebonas kun. Erastas Murauskas. Vienų Šv. Mišių metu kunigas Erastas pasakė: „Vaikai ir jų maldos pasiekia Dievą, todėl kiekvienas vaikas privalo melstis už savo tėvelius, kad jie būtų laimingi ir sveiki“. Būtent šie žodžiai labiausiai ir palietė kiekvieną vaiką. Priešpaskutinę dieną stovykloje turėjome svečią – kunigą Gintą Leonavičių, kuris suteikė galimybė jaunimui susitaikyti su Dievu atliekant išpažintį, o vėliau aukojo Šv. Mišias. Taip pat stovykloje sulaukėme dar vieno svečio – mūsų parapijos zakristijono Juozuko, kuris patarnaudavo visų Šv. Mišių metu bei puikiai įsijungė į stovyklos veiklą.

20150713_220640.jpgVisą savaitę stovykloje veikė meno dirbtuvės, vaikai gamino angelus iš medžio, vėliau juos apipavidalino. Taip pat gamino draugystės apyrankes, aitvarus, marškinėlius su savo vardu bei mokėsi įsisiūti sagą. Taip pat darė įvairius darbelius iš vilnos bei karoliukų. Gaminosi vokus stovyklos paštui ir rašė laiškus į namus savo tėveliams. Nuostabu buvo tai, kad net ir pilnamečiai choristai parašė savo tėvams laiškus. Visą savaitę buvo žaidžiamas žaidimas „Angelas sargas“, kuris vaikams labai patiko, jie rašė įvairius laiškelius, gamino įvairias dovanėles iš gamtos, popieriaus ir kitų priemonių tiems, kurių angelais buvo. Taip pat stovykloje vyko choro repeticijos.

20150715_142011.jpgStovyklos kulminacija – 5 kilometrų žygis į Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčią. Dieną prieš žygį stovykloje vyko šlovinimo ir troškimų vakaras, kurio metu visi vaikai ir suaugę surašėme savo troškimus Dievui ir Mergelei Marijai. Žygio metu pasikeisdami visi po truputį nešėme šį plakatą į koplyčią, giedodami giesmes bei skanduodami piligrimiškus šūkius.

20150715_153336.jpgAtėję į koplyčią visi kartu, kaip viena didelė šeima, sukalbėjome poterius, vėliau kiekvienas vaikas meldėsi prie akmens, ant kurio buvo pasirodžiusi Švč. Mergelė Marija.

Priešpaskutinę stovyklos dieną mažieji kartu su choro vadove Snieguole Urboniene traukė į vyresniųjų paruoštą lobio paiešką, o vyriausieji stovyklos dalyviai bei būrių vadovai plaukė su baidarėmis Dubysos upe.

IMG_4761.JPGVaikai turėjo galimybę maudytis, vakare kartu leisti laiką prie laužo, dienos metu vykdyti įvairias vadovų sugalvotas estafetes bei žaidimus, dalyvauti įvairiose vakaro programose, o galiausiai vakarą užbaigti piramidėje su malda prie žvakių ir fakelų apšviestos Jėzaus ikonos.

Tariame didelį AČIŪ rėmėjams: Lietuvos Katalikų Religinei Šalpai už suteiktą galimybė suorganizuoti bei sudalyvauti šioje – jubiliejinėje stovykloje bei stovyklos šeimininkams Daliai ir Algimantui Babiliams už svetingumą bei pasitikėjimą...

Choro seniūnė Gabrielė"

Daugiau nuotraukų - Fotogalerijoje.2023-09-10
Parapijiečių piligriminė kelionė į Šiluvą drauge su parapijos klebonu

2023-09-08
Parapijos sumos choras - Šiluvos atlaiduose

2023-09-04
Šv. Mišios meldžiant Dievo palaimos naujiems mokslo metams

2023-07-02
Parapijoje - kunigų keitimai

2023-05-28
Pirmoji šv. Komunija. Sekminės.


Naujienų archyvas


2023-10-04
Suaugusiųjų pasiruošimas sutvirtinimo sakramentui 

2023-10-03
Jaunuolių pasiruošimas sutvirtinimo sakramentui 

2023-09-27
Tėvų susirinkimas dėl moksleivių pasirengimo Pirmai Šv. Komunijai ir Sutvirtinimui

2023-09-10
Piligriminė kelionė į Šiluvos atlaidus

2023-09-03
Šv. Mišios prasidedant naujiems mokslo metams


Skelbimų archyvas