Pradžia | Svetainės medis | Paieška | Rašykite mums
Fotogalerija
Nuorodos
Kontaktai
 
 
 


Atsisveikinimas su parapijos vikaru kun. Nerijumi Pipiru - ateinantį sekmadienį, liepos 18 d.

Kunigas Nerijus aukos 10 val. ir 12 val. Šv. Mišias.

Po abiejų Šv. Mišių - arbata ir vaišės parapijos salėje.

Kviečiame visus - norinčius ir galinčius - padėkoti vikarui už trejų metų tarnystę parapijoje!

 

Kun. Nerijus Pipiras arkivyskupo dekretu perkeliamas į Kauno Prisikėlimo bažnyčią. 


2021-09-12
Parapijiečių piligriminė kelionė į Šiluvą

2021-09-10
Parapijos sumos choras - Šiluvos atlaiduose

2021-09-05
Šv. Mišios, meldžiantis už naujus mokslo metus

2021-08-31
Paskaita minint pasaulinę rūpinimosi kūrinija dieną

2021-07-17
Vaikų ir jaunimo stovykla


Naujienų archyvas


2021-10-07
Suaugusiųjų pasiruošimas sutvirtinimo sakramentui

2021-10-03
Šv. Pranciškaus atlaidai

2021-09-28
Parapijos Kino klubas kviečia!

2021-09-22
Tėvų susirinkimas dėl moksleivių pasirengimo Pirmai Šv. Komunijai ir Sutvirtinimui

2021-09-12
Kvietimas vykti į Šiluvos atlaidus


Skelbimų archyvas