Pradžia | Svetainės medis | Paieška | Rašykite mums
Fotogalerija
Nuorodos
Kontaktai
 
 
 


Vasarą vyko dvi parapijos vasaros stovyklos.

1. ŠANČIŲ PARAPIJOS ŠEIMŲ STOVYKLA ŠILUVOJE

2022 m. liepos 8 - 10 d.

Stovyklautojai penktadienio vakarą drauge su Šiluvos klebonu kun. Erastu Murausku ėjo Kryžiaus kelią. 

Vėliau tą patį vakarą  kun. Robertas Urbonavčius Šiluvos parapijos koplytėlėje išstatė adoracijai Švenčiausiąjį, pravedė meditaciją. 

Šeštadienio rytą atvykęs Šančių parapijos klebonas kun. Audrius Mikitiukas aukojo Šv. Mišias, po jų visi su nuotykiais plaukė baidarėmis Dubysa.

Vakaras praėjo agapėje ir prie laužo..

Sekmadienio šventimas apėmė pusryčius, pagamintus paties klebono (košė su spirgais), rožinio malda Apreiškimo koplyčioje, Šv. Mišios, pietūs Jono Pauliaus II namuose..

.. Nors šįkart stovyklautojus lydėjo daugiau iššūkių, su Dievo globa VISI DRAUGE PEREINAME VISOKIUS „potvynius ir dykumas“ (juk tam ir yra Bažnyčia),

ir bendra malda dėkodami Dievui bei Juo pasitikėdami tęsiame Kelionę..

 

2. ŠANČIŲ PARAPIJOS VAIKŲ IR JAUNIMO STOVYKLA

Liepos 25-30 dienomis vyko 12 - oji parapijos vaikų ir jaunimo stovykla Vošiškėse ,,Protas nekuria tiesos, ją gali tik atrasti" (Šv. Kryžiaus Teresė Benedikta - Edita Štein). Stovyklos organizatoriai stovyklautojus pasitiko sugalvota tema ,,Laiko mašina". Kiekvieną dieną vaikai galėjo ,,nukeliauti" į praeitį arba ateitį per pasirodymus arba žaidimus. Stovykloje vyko įvairios veiklos: orientacinės varžybos, stalo bei lauko žaidimai, ,,just dance" šokiai, dvikovos, maudynės ir tradiciškai picų vakaras. Nuostabi kasmetinė - tradicinė patirtis, kad vaikai galėjo išmokti giesmių, dalyvauti Taizé pamaldėlėse, atlikti išpažintį, priimti Susitaikinimo Sakramentą, dalyvauti bei šlovinti Šv. Mišiose, kurias aukojo kun. Gytis Petras Stumbras. Mišioms patarnavo diakonas Eligijus Žakys. Stovyklautojai dalyvavo veiklose, kuriose daugiau sužinojo apie Šv. Editą Štein. Veiklas pravedė kun. Gytis Petras Stumbras ir diakonas Eligijus Žakys.

Galiausiai, kaip ir kiekvienais metais, visi stovyklautojai puikiai pasiruošė talentų vakarui. Daug buvo gražių pasirodymų! Skambėjo dainos, instrumentinė muzika ir šokiai. Paskutinį vakarą - vakaronė prie laužo ir keptos bulvės.

Ačiū Dievui už nuostabias patirtis, naujus draugus ir malones!

Stovyklos vadovė - parapijos vargonininkė Snieguolė Urbonienė

 


2022-09-18
Restauruotas bažnyčios altorius, Jėzaus skulptūra ir liturginiai indai

2022-09-11
Parapijiečių piligriminė kelionė į Šiluvą drauge su parapijos klebonu

2022-09-04
Šv. Mišiose už akademinę bendruomenę dalyvavo visų mokyklų vadovai

2022-08-15
Parapijiečių Žolinių procesija miesto gatvėmis

2022-07-30
Dvi Šančių parapijos vasaros stovyklos - "Šeimų" bei "Vaikų ir jaunimo"


Naujienų archyvas


2022-10-02
Arkivyskupas aukos Šv. Mišias

2022-09-22
Pasirengimas Pirmai komunijai ir sutvirtinimo sakramentui

2022-09-11
Piligriminė kelionė į Šiluvos atlaidus

2022-09-04
Šv. Mišios prasidedant naujiems mokslo metams

2022-06-24
Tituliniai Švč. Jėzaus Širdies atlaidai


Skelbimų archyvas