Pradžia | Svetainės medis | Paieška | Rašykite mums
Fotogalerija
Nuorodos
Kontaktai
 
 
 


"Visada čia atvykti - reiškia į namus atvykti! Pamatyti mamą, jus ir bažnyčią, kuri tokia graži ir talpi!"

Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas

sGali būti 1 asmuo, stovi ir veikla viduje vaizdas

Gali būti 3 žmonės, žmonės stovi ir veikla lauke vaizdas

Vizitacija ir šv. Pranciškaus atlaidai

Ketvirtadienį, rugsėjo 29 d., arkivyskupas lankėsi Šančių parapijoje su darbine vizitacija.

Gali būti 12 žmonių, žmonės sėdi, žmonės stovi ir veikla viduje vaizdasGali būti 4 žmonės, vaikas, žmonės sėdi, žmonės stovi ir veikla viduje vaizdas

Sekmadienį arkivyskupas aukojo 12 val. šv. Mišias.

Homilijos metu arkivyskupas pabrėžė tikėjimo svarbą.

"Brangūs broliai ir seserys, kaip miela į jus kreiptis atvykus į Šančių bažnyčią!

Brangiausia dovana - tikėjimas. Tikėjimas Dievu pirmiausia mums dovanojamas kaip tas tiltas užmegzti santykiui su Juo.

Tikėjimas - dovana iš Viešpaties mylinčios širdies kaip draugystės su Juo būdas.

Tikėjimas - kaip galia, jėga, nešanti žmogų išbandymų metu.

Tikėjimas - tikrovė, kuri vis labiau išsiskleidžia, darant tikėjimo darbus. Tikėjimas gaunamas per bendruomenę, iš Dievo malonės ir iš šeimos.

Šiandien turiu ypatingą progą padėkoti savo mamai - mamos ir tėčio pavyzdys man perteikė tikėjimą, kuris veliau augo.

Šiandien iš tikrųjų galiu pasakyti, kad tikėjimas tave perkeičia.

Tai gyvenimo prasmės galia, ypač išbandymuose, tiltas į amžinybę.

Tikėjimas auga, kai juo dalinuosi su kitu žmogumi, kai jį dovanoju.

Esame kviečiami šiandien peržengti save - turime visada statyti sau iššūkiu dalykus, kuriuos galime įvardinti meilės darbais.

Pranciškus - žmogus, kuris labiausiai buvo panašus į Kristų.

Jis liudijo, kad sekti Kristų - tai atsiduoti Jam ir būti panašiems į Jį .

Pranciškus apkabino raupsuotaji kaip patį Kristų ir tada..išgyveno giliausią patirtį.

Tikėjimas - perkeičianti galia.

Tai žvelgimas į pasaulį iš Kristaus perspektyvos.

Tai skatina įsipareigoti dar intensyvesnei kelionei - mylėti kitą ir dalintis savimi.

Nes JIS mums ruošia

AMŽINYBĖS džiaugsmą,

kurį patiriame jau čia.."

Arkivyskupas Kęstutis

2022 10 02


2023-02-26
Šančių parapijos katechumenato Šv. Dvasios savaitgalis

2023-02-06
Pirmadienių vakarai - su Šv. Raštu

2023-02-04
Sužadėtinių pasirengimas santuokai parapijoje

2023-02-02
Nauja programa parapijoje - "Dvasinė ekologija"

2023-01-22
Dievo Žodžio sekmadienį apdovanoti parapijiečiai


Naujienų archyvas


2023-04-08
Mišių laikas nuo Didžiosios savaitės ir per Velykų šventes

2023-03-19
Gavėnios rekolekcijos

2023-03-11
Šv. Mišios Kovo 11 - ąją

2023-03-05
Šv. Kazimiero atlaidai

2023-03-03
Marijos radijas transliuos Šv. Mišias


Skelbimų archyvas