Pradžia | Svetainės medis | Paieška | Rašykite mums
Fotogalerija
Nuorodos
Kontaktai
 
 
 


Atsinaujinusi Šv. Rašto grupelė pirmadienių vakarais renkasi gilintis į Dievo Žodį. 

Ir nors jau vos telpa susirinkimų vietoje (klebonijos 1 aukšte easančiame bute), "užsidegę" nariai kviečia jungtis kitus bei rinktis dar ir kitą savaitės vakarą!

 

"Auganti Šv. Rašto grupelė kviečia prisijungti tikėjimo keliu einančius brolius ir seseris!

- Kiekvienas, norintis geriau pažinti Kristų,

- Kiekvienas, norintis pats papasakoti ar pradėti įdėmiau stebėti, kaip šv. Raštas suskamba kasdienybėje

- Kiekvienas, norintis išgirsti, kaip Dievas liečia, keičia mūsų gyvenimus

Kviečiamas kartu skaityti, dalintis, mąstyti šv. Raštą grupelėje.

Susiburdami į šią bendruomenę geriau pažįstame ir Dievo žodį, ir vienas kitą.

Kiekvienas mūsų, būdamas savaip ypatingas, o kartu - toks pat Dievo vaikas kaip visi, turime galimybę praturtinti, padrąsinti bei įkvėpti kitą žmogų sekti Jėzumi.

Kaip vyksta susitikimai?

- Kas kartą iš vadovo gauname parinktas šv. Rašto ištraukas, kurias per savaitę turime paskaityti, o kartu - permąstyti.

- Susirinkę kalbamės, kas kiekvienam atskirai sukėlė minčių; kaip atpažinome ar atpažįstame Dievo veikimą įvairiose savo gyvenimo situacijose.

- Dalinamės, mokomės, džiaugiamės stiprėdami bendruomenėje.

Kviečiame drąsiai prisijungti ir augti Kristuje!"

Dalyvė Marija


2023-09-10
Parapijiečių piligriminė kelionė į Šiluvą drauge su parapijos klebonu

2023-09-08
Parapijos sumos choras - Šiluvos atlaiduose

2023-09-04
Šv. Mišios meldžiant Dievo palaimos naujiems mokslo metams

2023-07-02
Parapijoje - kunigų keitimai

2023-05-28
Pirmoji šv. Komunija. Sekminės.


Naujienų archyvas


2023-10-04
Suaugusiųjų pasiruošimas sutvirtinimo sakramentui 

2023-10-03
Jaunuolių pasiruošimas sutvirtinimo sakramentui 

2023-09-27
Tėvų susirinkimas dėl moksleivių pasirengimo Pirmai Šv. Komunijai ir Sutvirtinimui

2023-09-10
Piligriminė kelionė į Šiluvos atlaidus

2023-09-03
Šv. Mišios prasidedant naujiems mokslo metams


Skelbimų archyvas