Pradžia | Svetainės medis | Paieška | Rašykite mums
Fotogalerija
Nuorodos
Kontaktai
 
 
 


Gegužės 19 d. 18 val. Šv. Mišiose vyskupas Saulius Bužauskas Šančių bažnyčioje teikė sutvirtinimo sakramentą. Katechumenato metu visus metus sutvirtinimo sakramentui rengėsi suaugusiųjų grupė - 16, ir jaunuolių - 17. Suaugusius parengė parapijos klebonas kun. Audrius Mikitiukas, o jaunuolius - Agota Pukelienė, padedant vikarui kun. Eligijui Žakiui ir jaunimo vadovei Aistei Joniškytei. 

LINKIU SUBTILAUS DIEVO PALYTĖJIMO

Kai gauname dovaną, ją išpakuojame. Taip ir su survirtinimo sakramento dovana: palengva palengva jūsų gyvenime ji skleisis...

Šiais laikais mes pilni visokių emocijų, todėl galite šiandien kažko ypatingo ir nepajusti. Tačiau svarbiausia - išgyventi Dievo artumą! Ir šiandien Dievas labai švelniai, subtiliai jus palies..

Tikintis žmogus turi vidinį supratimą, kad eina per gyvenimą ne vienas.

Sutvirtinimo sakramentu užbaigiamas pilno sąmoningo krikščionio etapas.Jis kviečiamas jaustis atsakingu Bažnyčios nariu, atsakingu bendruomenės nariu.

Gal neįmanoma žodžiais to nusakyti, neįmanoma jausmais to nusakyti, bet tikrai žinosite, kad kažkas įvyko, kas lydės jus visą gyvenimą!

Svarbu tik Dievo prašyti, svarbu tik Dievą kviesti - jūs visada patirsite Jį.

Linkiu subtilaus Dievo palytėjimo šį vakarą ir kad šiuo sakramentu nesibaigtų baznyčios lankymas.

Dievas telaimina kiekvieną iš jūsų ir tegul gausiai apdovanoja savo apstybe!

Vyskupas Saulius Bužauskas

NEABEJOJU, KAD, PADEDANT DIEVUI, MUMS PAVYKO PERDUOTI JUMS TIKĖJIMO SĖKLELĘ!

Reikėjo iš dalies sugriauti viska, kas buvo, ir pradėti iš naujo..

Išmoktas tikėjimas - blogai. Turi būti ne išmoktas tikėjimas, o perduotas.

Tad ir bandėm ne išmokinti tikėjimo, bet jį perduoti: ir juokėmės drauge, ir rimtai kalbėjom.

Kad perduotum tikėjimą, reikia būti drauge su žmonėmis, kurie tą tikėjimą turi!

Norime paprašyti: būkite apaštalais savo aplinkoje! Gal yra jūsų aplinkoj žmonių, kurie netiki, neturi sakramentų. Pakvieskite juos! Pasakykite, kad yra parapijos, kuriose jie gali pasiruošti.

Noriu pakviesti jus tapti apaštalais, nepamiršti maldos, nepamiršti parapijos.

Aš neabejoju, kad, padedant Dievui, mums pavyko jums perduoti tikėjimo sėklelę, kuri, neabejoju, išdygs ir išsiskleis!

Parapijos klebonas kun. Audrius Mikitiukas


2023-05-28
Pirmoji šv. Komunija. Sekminės.

2023-05-19
Sutvirtinimo sakramento teikimas

2023-02-26
Šančių parapijos katechumenato Šv. Dvasios savaitgalis

2023-02-06
Pirmadienių vakarai - su Šv. Raštu

2023-02-04
Sužadėtinių pasirengimas santuokai parapijoje


Naujienų archyvas


2023-05-28
Pirmoji Šv. Komunija

2023-04-08
Mišių laikas nuo Didžiosios savaitės ir per Velykų šventes

2023-03-19
Gavėnios rekolekcijos

2023-03-11
Šv. Mišios Kovo 11 - ąją

2023-03-05
Šv. Kazimiero atlaidai


Skelbimų archyvas