Pradžia | Svetainės medis | Paieška | Rašykite mums
Fotogalerija
Nuorodos
Kontaktai
 
 
 


2023

Rugsjis

2023-09-10 Parapijiečių piligriminė kelionė į Šiluvą drauge su parapijos klebonu
2023-09-08 Parapijos sumos choras - Šiluvos atlaiduose
2023-09-04 Šv. Mišios meldžiant Dievo palaimos naujiems mokslo metams

Liepa

2023-07-02 Parapijoje - kunigų keitimai

Gegu

2023-05-28 Pirmoji šv. Komunija. Sekminės.
2023-05-19 Sutvirtinimo sakramento teikimas

Vasaris

2023-02-26 Šančių parapijos katechumenato Šv. Dvasios savaitgalis
2023-02-06 Pirmadienių vakarai - su Šv. Raštu
2023-02-04 Sužadėtinių pasirengimas santuokai parapijoje
2023-02-02 Nauja programa parapijoje - "Dvasinė ekologija"

Sausis

2023-01-22 Dievo Žodžio sekmadienį apdovanoti parapijiečiai

2022

Gruodis

2022-12-18 Rekolekcijos

Lapkritis

2022-11-20 Šančių parapijos sutvirtinamųjų Šv. Dvasios ALFA savaitgalis
2022-11-09 Parapijos klebono kunigystės 20 metis

Spalis

2022-10-07 Pasaulinė vaikų adoracijos diena
2022-10-05 Prasidėjo katechumenatas suaugusiems ir katechezės vaikų tėvams
2022-10-02 Arkivyskupo vizitacija

Rugsjis

2022-09-18 Restauruotas bažnyčios altorius, Jėzaus skulptūra ir liturginiai indai
2022-09-11 Parapijiečių piligriminė kelionė į Šiluvą drauge su parapijos klebonu
2022-09-04 Šv. Mišiose už akademinę bendruomenę dalyvavo visų mokyklų vadovai

Rugpjtis

2022-08-15 Parapijiečių Žolinių procesija miesto gatvėmis

Liepa

2022-07-30 Dvi Šančių parapijos vasaros stovyklos - "Šeimų" bei "Vaikų ir jaunimo"

Birelis

2022-06-13 Piligriminė kelionė į Šiluvą

Gegu

2022-05-28 Pirmoji Šv. Komunija
2022-05-22 Koncertas Ukrainai paremti
2022-05-21 Sutvirtinimo šventė Šančių bažnyčioje
2022-05-12 Baigėsi suaugusiųjų katechumenatas

Kovas

2022-03-26 Šančių parapijoje įvyko V Sinodinis susitikimas

Vasaris

2022-02-23 Parapijos sinodo grupelės IV susitikimas
2022-02-21 Kauno miesto kunigų susirinkimas Šančių parapijoje
2022-02-13 Šeimų grupelė - rekolekcijose Šiluvoje.

Sausis

2022-01-28 Įsteigta "Šančių parapijos gerų darbų tarnystės" grupė
2022-01-16 Apdovanoti aktyvūs parapijiečiai
2022-01-06 Šančių bažnyčioje lankėsi Trys Karaliai!

2021

Gruodis

2021-12-30 Prakartėlių ir advento vainikų paroda. Prakartėlė vaikams.
2021-12-29 Parapijos tarnautojų ir geradarių kalėdinė vakarienė
2021-12-19 Šeimų šventiniai užsiėmimai parapijos salėje
2021-12-14 Bendruomenės nariai papuošė eglutę ir prakartėlę
2021-12-08 Parapijos Sinodo grupelės susitikimas

Lapkritis

2021-11-21 Naktinė adoracija prieš Kristaus Visatos Valdovo iškilmę
2021-11-07 Sekmadieniniai susitikimai su tėvais

Spalis

2021-10-28 Prasidėjo paskaitos tėvams, kurių vaikai rengiasi Pirmai Šv. Komunijai
2021-10-17 Sutvirtinamųjų Šv. Dvasios savaitgalis
2021-10-03 Šv. Pranciškaus atlaidai ir agapė

Rugsjis

2021-09-12 Parapijiečių piligriminė kelionė į Šiluvą
2021-09-10 Parapijos sumos choras - Šiluvos atlaiduose
2021-09-05 Šv. Mišios, meldžiantis už naujus mokslo metus

Rugpjtis

2021-08-31 Paskaita minint pasaulinę rūpinimosi kūrinija dieną

Liepa

2021-07-17 Vaikų ir jaunimo stovykla

Birelis

2021-06-18 Šeimų stovykla Šiluvoje
2021-06-13 Tituliniia Švč. Jėzaus Širdies atlaidai

Gegu

2021-05-26 Sutvirtinimo sakramento šventė
2021-05-19 Šančių parapijoje pasibaigė katechumenatas - suaugusiųjų pasirengimas sutvirtinimo sakramentui
2021-05-02 Pirmos Šv. Komunijos šventė

2020

Spalis

2020-10-24 Gyvojo Rožinio diena
2020-10-22 Paskutinis - šventinis - suaugusiųjų ALFA kurso dalyvių susitikimas
2020-10-17 Šančių parapijos suaugusiųjų ALFA kurso savaitgalis Palemone
2020-10-11 Šančių jaunimo ALFA kurso savaitgalis Raudondvaryje

Rugsjis

2020-09-30 Parapijoje prasidėjo naujas kursas suaugusiems!
2020-09-13 Parapijiečių piligriminė kelionė į Šiluvą drauge su parapijos klebonu
2020-09-11 Sumos choras - Šiluvoje
2020-09-11 ARTUMOS žurnale ( Nr. 9/10) - apie Šančių parapiją!
2020-09-06 Šv. Mišios, meldžiantis už naujus mokslo metus

Liepa

2020-07-30 Talka parapijoje
2020-07-19 Parapijos Šeimų stovykla Šiluvoje
2020-07-17 Vaikų ir jaunimo choro vasaros stovykla
2020-07-14 Sutvirtinimo sakramento šventė Šančių parapijoje

Birelis

2020-06-21 Tituliniai Jėzaus Širdies atlaidai Šančių parapijoje
2020-06-19 Talka prieš atlaidus
2020-06-14 Devitinių procesija
2020-06-14 Paskutinė šių metų Pirmosios Šv. Komunijos grupė
2020-06-13 Šančių parapijos piligriminė kelionė į Šiluvą
2020-06-06 Pirmoji Šv. Komunija
2020-06-03 Parapijos grupelių vadovų susirinkimas

Gegu

2020-05-17 Sugrąžintas restauruotas Švč. Jėzaus Širdies paveikslas
2020-05-16 Suremontuotas bažnyčios kiemas

Kovas

2020-03-11 Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30 mečio šventė M. Valančiaus mokykloje
2020-03-05 Alfa kursas suaugusiems Šančių parapijoje

Vasaris

2020-02-29 Parapijos namų atnaujinimo darbai
2020-02-13 Parapijoje naujovė - ketvirtadieniais pusryčiai su klebonu

Sausis

2020-01-16 Prasidėjo kursas suaugusiems
2020-01-08 Tęsiasi parapijos namų remonto darbai
2020-01-06 Prakartėlių ir adventinių vainikų paroda - konkursas

2019

Lapkritis

2019-11-18 Šančių parapijoje - naujas jaunimo vadovas!
2019-11-13 Piligriminė kelionė į Šiluvos atlaidus

Spalis

2019-10-30 A. A. kun. Izidoriaus Butkaus mirties metinės
2019-10-21 Misijų mėnesį - svečiai misionieriai parapijos mokykloje
2019-10-18 Medikų globėjo Šv. Luko diena Kauno Respublikinėje ligoninėje
2019-10-04 Vaikų adoracija

Rugsjis

2019-09-19 Bažnyčioje - nauji klauptai
2019-09-13 Parapijos sumos choras - Šilinių atlaiduose
2019-09-07 Piligriminė kelionė į Šiluvos atlaidus
2019-09-01 Šv. Mišios rugsėjo 1 - ąją

Rugpjtis

2019-08-02 Parapijos šeimų stovykla Šiluvoje

Liepa

2019-07-12 Parapijos jaunimo ir choro stovykla

Birelis

2019-06-30 Tituliniai Jėzaus Širdies atlaidai
2019-06-15 Šančių parapijos jaunimo jubiliejus

Gegu

2019-05-23 Vaikų piligriminė kelionė į Šiluvą su parapijos klebonu
2019-05-19 Sutvirtinimo sakramentas Šančių parapijoje
2019-05-12 Piligriminė kelionė į Kaišiadoris
2019-05-08 Ketvirtokų tikybos viktorina
2019-05-01 Parapijos jaunimas - Palemone

Balandis

2019-04-28 Atvelykio šventė
2019-04-25 Klebono A. Mikitiuko paskaita parapijos salėje

Kovas

2019-03-28 Kitoks ALFA kursas Šančių parapijoje
2019-03-23 Parapijos namuose vyko seminaras - "Pažink savo unikalumą"
2019-03-03 Šančių parapijos ALFA kurso savaitgalis

Sausis

2019-01-31 Šančių parapijos jaunimas atsiliepė į Arkivyskupo kvietimą
2019-01-29 Parapijos krikščioniško kino klubas tęsia savo veiklą
2019-01-24 Šančių parapijoje prasidėjo ALFA kursas suaugusiems
2019-01-06 Bendruomenių vadovų susitikimas Šančių parapijoje

2018

Gruodis

2018-12-09 Šančių parapijoje - bendruomenių veiklos stiprinimo projektas
2018-12-09 Advento rekolekcijos
2018-12-07 Šančių pastoracinės tarybos rekolekcijos Paštuvoje
2018-12-01 Šančių parapijos jaunimas - Šiluvos rekolekcijose

Lapkritis

2018-11-04 Vyskupas E. Bartulis pristatė savo kalendorių
2018-11-02 A†A KUNIGAS IZIDORIUS BUTKUS

Spalis

2018-10-14 Šančių bažnyčioje - kun. Nerijaus Pipiro kūrybos popietė
2018-10-07 Šančių bažnyčios 80 - mečio šventė ir atlaidai
2018-10-05 Sveikiname su Mokytoju diena!

Rugsjis

2018-09-25 Paroda bažnyčioje - "Marija Rožinio karalienė"

Liepa

2018-07-28 Šančių parapijos vaikų ir jaunimo stovykla
2018-07-23 Šančių parapiją perėmė naujas klebonas
2018-07-22 Atsisveikinimas su parapijos kunigais
2018-07-08 Parapijos Šeimų stovykla Šiluvoje

Birelis

2018-06-15 Šančių parapijos piligrimai Pal. T.Matulionio beatifikacijos metinių iškimėje
2018-06-10 Šančių parapijoje - Švč. Jėzaus Širdies atlaidai

Gegu

2018-05-21 Vaikų piligriminė kelionė į Šiluvą
2018-05-13 Pirmosios Šv. Komunijos šventė
2018-05-10 Sutvirtinimo sakramento teikimas
2018-05-06 Koncertas Motinos dienai

Balandis

2018-04-15 Loterijos laimėtojams - vakarienė pas kleboną
2018-04-14 Nakvynė Šančių parapijos vaikų dienos centre
2018-04-14 Šančių parapijos klebonas ir pastoracinės tarybos nariai seminaruose
2018-04-08 Dievo Gailestingumo šventė Šančių parapijoje

Kovas

2018-03-31 Parapijos jaunimas dalinasi surinktomis aukomis su stokojančiais
2018-03-29 Pasveikinti parapijos kunigai
2018-03-18 Sumos choras giedojo Šakių bažnyčioje
2018-03-13 Tarpmokyklinė tikybos viktorina
2018-03-04 Parapijos Gailestingumo grupelė - atnaujintose patalpose
2018-03-04 Šv. Kazimiero atlaidai Šančių parapijoje

Vasaris

2018-02-25 ALFA kurso savaitgalis Šančių parapijoje
2018-02-16 Vasario 16 -osios paminėjimas Šančių bažnyčioje

Sausis

2018-01-13 Šančių parapijos jaunimas filmų vakare

2017

Gruodis

2017-12-22 Vaikų adventinė kelionė su žibintais

Lapkritis

2017-11-04 Vidinio išgydymo pamaldos

Spalis

2017-10-31 Šančių parapijos jaunimas tvarkė kapines
2017-10-21 Sužadėtinių kursai parapijoje
2017-10-14 Šančių parapijos Atsinaujinimo diena

Rugsjis

2017-09-17 Nauja Šančių parapijos jaunimo vadovė
2017-09-10 Šv. Mišios besimeldžiant už naujus mokslo metus

Liepa

2017-07-31 Šančių parapijos Jaunimo ir vaikų stovykla
2017-07-21 Šančių parapijos Šeimų stovykla Šiluvoje

Birelis

2017-06-30 Kun. Gyčio Stumbro kūrybos vakaras Maironio muziejuje
2017-06-25 Piligriminė kelionė į beatifikaciją Vilniuje
2017-06-23 Švč. Jėzaus Širdies atlaidai

Gegu

2017-05-24 Vaikų piligriminė kelionė į Šiluvą
2017-05-18 Sutvirtinimo sakramento teikimas parapijoje
2017-05-14 Pirmoji Šv. Komunija

Balandis

2017-04-30 Caritietės atnaujino patalpas
2017-04-23 Atvelykio šventė parapijoje
2017-04-16 Velykinis sveikinimas

Kovas

2017-03-11 Šančių parapijos ALFA kurso savaitgalis
2017-03-10 Boulingas su klebonu
2017-03-01 Išrinkta nauja Šančių parapijos caritas vedėja

Sausis

2017-01-25 Parapijos salėje - ketvirtokų viktorina
2017-01-22 Šančių parapijoje prasidėjo ALFA kursas
2017-01-22 Šančių parapijos jaunimo vakaronė su klebonu
2017-01-01 Parapijos jaunimo išvyka į Taize Rygoje

2016

Lapkritis

2016-11-29 Advento rytmetys mokykloje su parapijos klebonu
2016-11-27 Parapijos salėje - kūrybinės dirbtuvės šeimoms
2016-11-19 Šančių jaunimas ruošiasi kelionei į Taize
2016-11-13 Šančių parapijoje baigėsi kursas tėvams, auginantiems paauglius
2016-11-12 Šančių parapijos jaunimas ir choras šlovina bei švenčia
2016-11-06 Vyskupas E. Bartulis aukojo šv. Mišias ir pristatė kalendorių

Spalis

2016-10-07 Jaunimo šlovinimo vakaras Katedroje
2016-10-01 Parapijos Atsinaujinimo diena

Rugpjtis

2016-08-28 Šv. Mišios pradedant naujus mokslo metus
2016-08-14 Jaunimo choro "Angelo sparnai" išvyka į Dotnuvą

Liepa

2016-07-31 Jaunimo stovykla
2016-07-20 Šančių jaunimas Pasaulio Jaunimo dienose
2016-07-17 Šančių jaunimas šlovinimo tarnystėje Katedroje
2016-07-09 Zakristijono J. Stirbio 70 m. jubiliejus ir santuokos įžadų atnaujinimas
2016-07-03 Šančių parapijos šeimų stovykla Šiluvoje

Birelis

2016-06-24 Arkivyskupijos 90 metų jubiliejaus paminėjimas ir parapijos zakristijono apdovanojimas Šiluvos Dievo Motinos medaliu
2016-06-20 Priešgaisrinės komandos mokymai bažnyčioje
2016-06-10 Piligriminė kelionė į Gailestingumo šventovę Vilniuje
2016-06-05 Švč. Jėzaus Širdies atlaidai

Gegu

2016-05-22 Labdaros koncertas "Šviesk, Šančių bažnyčia!"
2016-05-20 Gailestingumo šventė Šančių mokyklose
2016-05-17 Piligriminė kelionė į Šiluvą
2016-05-08 Pirmosios Šv. Komunijos šventė
2016-05-08 Parapijos jaunimo žygis dviračiais
2016-05-01 Kauno Kvartetas - Šančių bažnyčioje

Balandis

2016-04-28 Parapijos vaikai žaidė boulingą
2016-04-24 Šančių jaunimas šlovinimo tarnystėje Katedroje ir Jaunimo vakare KID
2016-04-20 Ketvirtokų tikybos viktorina
2016-04-14 Svečiai iš kolonijos
2016-04-10 Parapijos loterija
2016-04-03 Dievo Gailestingumo šventė Šančių parapijoje
2016-04-02 Sužadėtinių palydėjimas parapijoje

Kovas

2016-03-27 Klebono kun. V. Birjoto velykinis sveikinimas
2016-03-13 Gavėnios rekolekcijos su br. kun. J. Sasnausku OFM
2016-03-06 Sutvirtinimo sakramentas ir klebono kun. V. Birjoto pranešimas
2016-03-02 Arkivyskupo L. Virbalo SJ vizitacija

Vasaris

2016-02-14 Parapijos jaunimas šventė šv. Valentino dieną

Sausis

2016-01-30 Baigėsi parapijos ALFA kursas
2016-01-29 Parapijos jaunimas Šlovinimo naktyje
2016-01-07 Šančių parapijos jaunimo šlovinimo vakaras
2016-01-05 Kun. Izidoriaus Butkaus gimtadienis
2016-01-02 Jaunimo Naujų metų sutikimas Baltriškėse

2015

Gruodis

2015-12-07 Jaunimo rekolekcijos Liškiavoje
2015-12-06 Jaunimo savaitgalis Baltriškėse
2015-12-03 Šančių jaunimas renginyje

Lapkritis

2015-11-23 Parapijos VDC vaikai tvarko aplinką
2015-11-21 Šančių parapijos jaunimas ir šlovina, ir švenčia

Spalis

2015-10-31 Šančių jaunimas tvarko kapines
2015-10-10 Parapijos Atsinaujinimo diena su br. Pauliumi OFM

Rugsjis

2015-09-11 Jaunimas renginyje - "Teesie Tavo valia!"
2015-09-07 VDC - savanoris Davidas iš Italijos
2015-09-04 Šančių jaunimo piligriminis žygis
2015-09-01 Pasaulinė maldos už rūpinimąsi kūrinija diena

Rugpjtis

2015-08-30 Mokslo metų pradžios šventė
2015-08-25 Remonto darbai bažnyčioje
2015-08-21 Savanorį Alexanderį visi išlydėjo su gailesčiu
2015-08-06 Parapijos jaunimo piligriminė kelionė į Medjugorje

Liepa

2015-07-18 Parapijos jaunimo ir vaikų stovykla Kaulakiuose
2015-07-05 Parapijos vaikų dienos centro stovykla

Birelis

2015-06-13 Piligriminė kelionė į Šiluvą
2015-06-07 Parapijos šeimų stovykla Šiluvoje

Gegu

2015-05-25 Vaikų piligriminė kelionė į Šiluvą
2015-05-24 Labdaros koncertas
2015-05-18 Kunigų konferencija Šančių parapijoje
2015-05-17 Pirmoji Šv. Komunija
2015-05-15 Sutvirtinimo sakramentas
2015-05-12 Priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba parapijos Vaikų Dienos Centre
2015-05-10 Pirmoji Šv. Komunija

Balandis

2015-04-23 Pirmoji išpažintis
2015-04-12 Atvelykio šventė
2015-04-07 Remontų darbai bažnyčioje tęsiasi

Kovas

2015-03-26 Tikybos viktorina "Irkis į gilumą"
2015-03-15 Gavėnios rekolekcijos
2015-03-14 Sužadėtinių rengimas santuokai parapijoje
2015-03-13 Švč. Sakramento adoracija

Sausis

2015-01-04 Kun.I. Butkaus 90 - ies metų jubiliejus

2014

Gruodis

2014-12-21 Parapijos bendruomenė sveikino kun. V. Birjotą

Lapkritis

2014-11-26 Vysk. E. Bartulis aukojo Šv. Mišias
2014-11-07 Šv. Mišios už signatarą a.a. L. Simutį

Spalis

2014-10-04 Parapijos Atsinaujinimo diena su Vysk. E. Bartuliu

Rugpjtis

2014-08-31 Mokslo metų pradžios šventė
2014-08-22 Šančių bažnyčios VDC stovykla
2014-08-05 Šančių parapijos vaikų vasaros stovykla

Liepa

2014-07-16 Šančių parapijos jaunimo vasaros stovykla

Birelis

2014-06-16 Parapijiečių piligriminė kelionė į Agluoną
2014-06-08 Labdaros koncertas bažnyčios remontui paremti

Gegu

2014-05-25 Kun. Roberto Urbonavičiaus primicijos
2014-05-18 Pirmosios Šv. Komunijos šventė bei sveikinimai Klebonui

Balandis

2014-04-27 Gailestingumo šventė parapijoje
2014-04-05 Talka bažnyčioje

Kovas

2014-03-30 Vaikai ėjo kryžiaus kelius
2014-03-29 J. Bastin paskaita - "Iš depresijos į Džiaugsmą"
2014-03-28 Šančių parapijos dvasininkai skaitė poeziją
2014-03-08 Vaikų stovykla Šiluvoje

Sausis

2014-01-28 Tikybos viktorina
2014-01-22 Šv. Mišios už a†a kun. Vladą Jurgį Bobiną
2014-01-22 Švč. Sakramento adoracija Šančių bažnyčioje
2014-01-18 Jaunimas dalinasi įspūdžiais

2013

Gruodis

2013-12-15 Adventinė kelionė vaikams ir tėveliams
2013-12-01 Vaikai su tėveliais lipdė angelus

Lapkritis

2013-11-07 Jaunimo choras sveikina Arkivyskupą
2013-11-04 Kauno I dekanato kunigų konferencija

Spalis

2013-10-12 Vysk. K. Kėvalas - Šančių atsinaujinimo dienoje

Rugsjis

2013-09-27 Padėkos raštas klebonui kun. V. Birjotui
2013-09-15 Šančių bendruomenė - Šiluvos atlaiduose
2013-09-01 Šv. Mišios pradedant naujus mokslo metus

Liepa

2013-07-14 Parapijos jaunimo stovykla Rumšiškėse

Birelis

2013-06-29 Kun. P. Vaineikio OFM LJD katechezė Šančių bažnyčioje
2013-06-25 Jaunimo pasirodymas "Draugiškoje zonoje"

Gegu

2013-05-26 Labdaros koncertas Šančių bažnyčioje
2013-05-23 Piligriminė kelionė į Šiluvą
2013-05-19 Pirmosios Šv. Komunijos šventė

Balandis

2013-04-28 Parapijos šventė
2013-04-13 Pirmosios išpažinties šventė parapijoje

Kovas

2013-03-17 Popietė su sakramentams besirengiančių vaikų tėvais
2013-03-16 Spektaklio "Mažasis princas mumyse" premjera
2013-03-10 Mokiniai ėjo kryžiaus kelius
2013-03-01 Kun. G. Stumbras pastatė naują spektaklį su parapijos jaunimu

Sausis

2013-01-23 Laidojimo Šv. Mišios už A† A kun. Vladą Jurgį Bobiną
2013-01-22 Nenutrūkstama adoracija Šančių bažnyčioje
2013-01-12 Judėjimas "Vilties vaikai"
2013-01-01 Naujieji sutikti parapijos salėje besimeldžiant

2012

Gruodis

2012-12-20 Vaikų spektaklis M.Valančiaus pradinėje mokykloje
2012-12-02 Šeimos angelo lipdymas iš molio

Lapkritis

2012-11-25 Vyskupas J.E. K. Kėvalas aukojo Šv. Mišias Šančių bažnyčioje
2012-11-11 Paroda "Mano Šventasis globėjas"
2012-11-04 Kryžiaus pašventinimas buvusios bažnyčios vietoje

Spalis

2012-10-15 Pasiruošimo sakramentams pamokų tvarkaraštis

Rugsjis

2012-09-20 A†A kun. A. Graužinio mirties metinės

Liepa

2012-07-14 Šančių parapijos jaunimo stovykla
2012-07-01 Labdaros koncertas bažnyčios remontui paremti

Birelis

2012-06-24 Vaikų dienos stovykla
2012-06-03 Marijos radijas - Šančių bažnyčioje

Gegu

2012-05-30 Padėkite suremontuoti Šančių bažnyčią!
2012-05-25 Vaikų piligriminė kelionė į Šiluvą
2012-05-25 Parapijiečiai sveikina kleboną
2012-05-20 Pirmosios Šv. Komunijos šventė
2012-05-10 Sutvirtinimo sakramento teikimas Šančiuose

Balandis

2012-04-26 Šančių parapijoje - tarpmokyklinė tikybos viktorina
2012-04-21 Pirmosios išpažinties šventė su nakvyne
2012-04-15 Atvelykio šventė Šančių parapijoje
2012-04-01 Gavėnios koncertėlis parapijos salėje

Kovas

2012-03-25 Renginys "Margutis" I - os Šv. Komunijos vaikams ir jų tėvams

Vasaris

2012-02-05 Pilypo kursas Šančių parapijoje

Sausis

2012-01-08 Šventimai kun. G. Leonavičiui

2011

Gruodis

2011-12-31 Sveikinimas
2011-12-18 Renginys "Adventinė akimirka"
2011-12-04 Renginys

Lapkritis

2011-11-20 Jaunimo choras "Angelo sparnai"
2011-11-10 Parapijos senelių namus aplankė darželinukai
2011-11-06 Sekmadienio homilija

Spalis

2011-10-03 Kun. V. Birjoto kurso draugų susitikimas

Rugsjis

2011-09-30 Prasidejo vaikų pasiruošimas Sakramentams
2011-09-20 A†A KUNIGAS ALBINAS GRAUŽINIS
2011-09-19 Kun. Gytis Stumbras atkeltas darbuotis į Šančių parapiją

Rugpjtis

2011-08-25 Parapijos aktyvo susirinkimas

Liepa

2011-07-09 Stovykla parapijos jaunimui ir vaikams

Birelis

2011-06-29 Kunigystės šventimai - Gyčiui Stumbrui
2011-06-01 Vaikų laimė Bažnyčioje...

Gegu

2011-05-22 Pirmosios Šv. Komunijos šventė
2011-05-14 Ekumeninės pamaldos
2011-05-11 Kunigo Juozapo Maleckio laidotuvės
2011-05-01 Atvelykio šventė

Balandis

2011-04-11 Piligriminė kelionė į Vilnių
2011-04-03 Sutvirtinimo sakramento šventimas parapijoje

Kovas

2011-03-16 Kun. R. Gurkšnio SJ paskaita sutvirtinamiesiems

Vasaris

2011-02-20 Dievo Gailestingumo paveikslas Šančių bažnyčioje
2011-02-13 Pilypo kursas
2011-02-08 Vyskupo J. Ivanausko vizitacija

Sausis

2011-01-15 Kuriama vaikų ir jaunimo šlovinimo grupė

2010

Gruodis

2010-12-11 Adventinę popietė „Nupinsim Advento vainiką“
2010-12-10 Biblijos paroda

Lapkritis

2010-11-19 Parapijos maldos grupelių ir tarnautojų popietė

Spalis

2010-10-20 Šeimų grupelė dalyvavo pasaulinėje konferencijoje
2010-10-03 “ESAME PAŠAUKTI LAISVEI“

Rugpjtis

2010-08-18 Remonto darbai parapijoje

Birelis

2010-06-06 Tėvo diena Šančiuose
2010-06-02 Piligriminė kelionė į Šiluvą

Gegu

2010-05-25 Parapijos bendruomenė sveikina kleboną
2010-05-23 I - osios Šv. Komunijos šventė Šančiuose
2010-05-12 Sutvirtinimo šventė Šančių bažnyčioje
2010-05-02 Motinos diena

Balandis

2010-04-11 Gailestingumo šventė Šančiuose
2010-04-04 Pasiruošimas Šv. Velykoms

Kovas

2010-03-17 Vyskupo J. Ivanausko vizitacija
2010-03-07 Šv. Kazimiero atlaidai

Sausis


2009

Gruodis

2009-12-22 Mažylių Kalėdos
2009-12-19 10 -ies metų Kunigystės Jubiliejus
2009-12-06 Kryžiaus piligrimystė

Lapkritis

2009-11-08 Tikybos dėstymo mokyklose 20-mečio paminėjimas

Spalis

2009-10-30 „Čiūčia liūlia, mažutėli“
2009-10-20 Remonto darbai bažnyčioje

Rugsjis

2009-09-08 Šančių parapijoje - naujas folkloro būrelis

Rugpjtis

2009-08-29 Vidinio gydymo seminaras

Kovas

2009-03-19 Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai jubiliejus Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijoje

Sausis

2009-01-23 Ekumeninės pamaldos Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) bažnyčioje

2008

Gruodis

2008-12-26 J.E. vyskupo emerito J. Preikšo žodis Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) bažnyčioje susirinkusiems tikintiesiems, bažnyčios 70-ojo jubiliejaus proga

Birelis

2008-06-15 ŠILUVOS MAŽOSIOS BAZILIKOS DIEVO MOTINOS PAVEIKSLO KOPIJOS SUTIKIMAS KAUNO ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES (ŠANČIŲ) PARAPIJOJE

Gegu

2008-05-09 Prisiekė jaunieji valančiukai

2007

Gruodis

2007-12-26 Antroji Kalėdų diena
2007-12-08 Gruodžio 8 - osios šventė

Liepa

2007-07-13 Kauno arkivyskupijos adorančių šventė

Birelis

2007-06-16 Euharistijos šventė
2007-06-10 Devintinės

Gegu

2007-05-28 Pirmosios šv. Komunijos šventė
2007-05-14 Piligriminė kelionė į Šiluvą
2007-05-07 Motinos diena
2007-05-03 Sutvirtinimo sakramentas

206

Balandis

0206-04-10 Loterijos laimėjimai2023-09-10
Parapijiečių piligriminė kelionė į Šiluvą drauge su parapijos klebonu

2023-09-08
Parapijos sumos choras - Šiluvos atlaiduose

2023-09-04
Šv. Mišios meldžiant Dievo palaimos naujiems mokslo metams

2023-07-02
Parapijoje - kunigų keitimai

2023-05-28
Pirmoji šv. Komunija. Sekminės.


Naujienų archyvas


2023-10-04
Suaugusiųjų pasiruošimas sutvirtinimo sakramentui 

2023-10-03
Jaunuolių pasiruošimas sutvirtinimo sakramentui 

2023-09-27
Tėvų susirinkimas dėl moksleivių pasirengimo Pirmai Šv. Komunijai ir Sutvirtinimui

2023-09-10
Piligriminė kelionė į Šiluvos atlaidus

2023-09-03
Šv. Mišios prasidedant naujiems mokslo metams


Skelbimų archyvas