Pradžia | Svetainės medis | Paieška | Rašykite mums
Fotogalerija
Nuorodos
Kontaktai
 
 
 


2023

Gruodis

2023-12-24  Šv. Mišios Kalėdiniu laikotarpiu ir sausio 1 d.
2023-12-03 Rarotų giesmės

Lapkritis

2023-11-05 Vyskupas E. Bartulis aukos Šv. Mišias,
2023-11-01 Visi Šventieji, Vėlinės

Spalis

2023-10-20 Šv. Mišias transliuos Marijos radijas
2023-10-08 Šv. Pranciškaus atlaidai
2023-10-04 Suaugusiųjų pasiruošimas sutvirtinimo sakramentui 
2023-10-03 Jaunuolių pasiruošimas sutvirtinimo sakramentui 

Rugsjis

2023-09-27 Tėvų susirinkimas dėl moksleivių pasirengimo Pirmai Šv. Komunijai ir Sutvirtinimui
2023-09-10 Piligriminė kelionė į Šiluvos atlaidus
2023-09-03 Šv. Mišios prasidedant naujiems mokslo metams

Rugpjtis

2023-08-30  Norintiems pasirengti Pirmai Komunijai ir Sutvirtinimui
2023-08-30 Atsisveikinimas su zakristijonu Juozu Stirbiu

Liepa

2023-07-11 Piligriminė kelionė į Žemaičių kalvarijos atlaidus
2023-07-09 Atsisveikinimas su kun. E. Žakiu

Birelis

2023-06-18 Švč. Jėzaus Širdies atlaidai

Gegu

2023-05-28 Pirmoji Šv. Komunija

Balandis

2023-04-08 Mišių laikas nuo Didžiosios savaitės ir per Velykų šventes

Kovas

2023-03-19 Gavėnios rekolekcijos
2023-03-11 Šv. Mišios Kovo 11 - ąją
2023-03-05 Šv. Kazimiero atlaidai
2023-03-03 Marijos radijas transliuos Šv. Mišias

Vasaris

2023-02-24 Kryžiaus keliai
2023-02-16 Šv. Mišios Vasario 16 - ąją

2022

Gruodis

2022-12-24 Šv. Mišios šventiniu laikotarpiu
2022-12-11 Diakono Eligijaus Žakio primicijinės šventosios Mišios
2022-12-09 Šv. Mišias transliuos Marijos radijas

Lapkritis

2022-11-01 Visi Šventieji, Vėlinės

Spalis

2022-10-02 Arkivyskupas aukos Šv. Mišias
2022-10-02 Spalio mėn. informacija

Rugsjis

2022-09-22 Pasirengimas Pirmai komunijai ir sutvirtinimo sakramentui
2022-09-11 Piligriminė kelionė į Šiluvos atlaidus
2022-09-04 Šv. Mišios prasidedant naujiems mokslo metams

Birelis

2022-06-24 Tituliniai Švč. Jėzaus Širdies atlaidai
2022-06-19 Devintinių procesija

Gegu

2022-05-28 Pirmoji Šv. Komunija
2022-05-22 Paramos koncertas Ukrainai paremti
2022-05-21 Sutvirtinimo sakramento teikimas

Balandis

2022-04-14 Šv. Mišios Džiąją savaitę
2022-04-11 Keičiasi Šv. Mišių laikas vakarais
2022-04-07 Talka ir Adoracija

Kovas

2022-03-27 Gavėnios rekolekcijos
2022-03-23 Parapijos Sinodo grupelės susitikimas
2022-03-11 Šv. Mišios Kovo 11 - ąją

Vasaris

2022-02-16 Šv.. Mišios Vasario 16 - ąją

Sausis

2022-01-21 Šv. Mišios, kurias transliuos Marijos radijas
2022-01-13 Šv. Mišios už Lietuvą

2021

Gruodis

2021-12-24 Šv. Mišios Kalėdiniu laikotarpiu ir sausio 1 d.

Lapkritis

2021-11-28 KVIEČIAME ŠEIMAS sukurti ADVENTINĮ VAINIKĄ
2021-11-24 Prisijunk prie Šančių parapijos "Gerų darbų tarnystės"!
2021-11-20 Adoracija prieš Kristaus Visatos Valdovo iškilmę
2021-11-01 Visi Šventieji, Vėlinės
2021-11-01 Keičiasi Šv. Mišių laikas

Spalis

2021-10-10 Šv. Mišias aukos Šiaulių vyskupas E. Bartulis
2021-10-07 Suaugusiųjų pasiruošimas sutvirtinimo sakramentui
2021-10-03 Šv. Pranciškaus atlaidai

Rugsjis

2021-09-28 Parapijos Kino klubas kviečia!
2021-09-22 Tėvų susirinkimas dėl moksleivių pasirengimo Pirmai Šv. Komunijai ir Sutvirtinimui
2021-09-12 Kvietimas vykti į Šiluvos atlaidus
2021-09-05 Šv. Mišios, meldžiantis už naujus mokslo metus

Rugpjtis

2021-08-31 Paskaita Kūrinijos dienai paminėti
2021-08-29 Kviečiame savo auka pagelbėti skubiam stogo remontui

Liepa

2021-07-18 Atsisveikinimas su kun. Nerijumi Pipiru

Birelis

2021-06-13 Tituliniai atlaidai

Gegu

2021-05-27 Pas Viešpatį iškeliavo s. Aldona Šiugždinytė FDCJ
2021-05-26 Sutvirtinimo sakramento teikimas

Balandis

2021-04-02 Didžiosios savaitės pamaldų tvarka

Kovas

2021-03-30 Adoracija - "24 valandos Viešpačiui"

2020

Gruodis

2020-12-24 Šv. Mišios Kalėdiniu laikotarpiu ir Sausio 1 d.
2020-12-16 Lietuvos vyskupų kreipimasis

Lapkritis

2020-11-29 Advento vainikų konkursas
2020-11-08 Šv. Mišias aukos vysk. Eugenijus Bartulis
2020-11-01 Visi Šventieji, Vėlinės

Spalis

2020-10-30 Šv. Mišios, meldžiantis už a.a. kun. I. Butkų
2020-10-24 Gyvojo Rožinio šventė

Rugsjis

2020-09-30 Suaugusiųjų pasirengimas Sutvirtinimo sakramentui
2020-09-17 Dėl moksleivių pasirengimo Pirmai Šv. Komunijai ir Sutvirtinimui
2020-09-06 Šv. Mišios, meldžiantis už naujus mokslo metus

Rugpjtis

2020-08-15 Šv. Mišios per Žolines

Liepa

2020-07-14 Sutvirtinimo sakramento teikimas

Birelis

2020-06-21 Tituliniai Jėzaus Širdies atlaidai
2020-06-19 Tiesioginė Šv. Mišių transliacija per Marijos radiją.
2020-06-14 Devintinių procesija
2020-06-13 Piligriminė kelionė į Šiluvą

Gegu

2020-05-03 Dalyvavimas Šv. Mišiose karantino metu

Balandis

2020-04-05 Tiesioginė pamaldų transliacija Didžiąją savaitę

Kovas

2020-03-29 Šv. Mišių intencijų užsakymas
2020-03-21 Kiekvieną sekmadienį-Ttesioginė Šv. Mišių transliacija!
2020-03-19 Informacija tikintiesiems dėl sielovados karantino sąlygomis
2020-03-11 Šv. Mišios kovo 11 - ąją
2020-03-08 Šv. Kazimiero atlaidai

Vasaris

2020-02-29 Sužadėtinių rengimo kursai
2020-02-29 Kryžiaus kelio apmąstymas gavėnios laikotarpiu
2020-02-25 Parapijos kino klubas kviečia!
2020-02-16 Šv. Mišios Vasario 16 - ąją
2020-02-06 Kryžiaus kelio apmąstymas gavėnios laikotarpiu
2020-02-02 Piligriminė kelionė į Izraelį

Sausis

2020-01-13 Šv. Mišios Sausio 13 - ąją

2019

Gruodis

2019-12-24 Šv. Mišios per Kalėdų šventes ir sausio 1 d.
2019-12-01 Advento vainiko konkursas

Lapkritis

2019-11-23 Negimusio kūdikio diena
2019-11-18 Prasidėjo parapijos salės remontas
2019-11-14 Piligriminė kelionė į Aušros Vartus
2019-11-13 Piligriminė kelionė į Šiluvą
2019-11-03 Vyskupo E. Bartulio kalendoriaus pristatymas
2019-11-01 Keičiasi vakarinių Šv. Mišių laikas
2019-11-01 Visi Šventieji ir Vėlinės

Spalis

2019-10-04 Pasaulinė vaikų adoracijos valanda

Rugsjis

2019-09-26 Kviečiame pasirengti Pirmai Šv. Komunijai ir Sutvirtinimo Sakramentui
2019-09-24 Prasideda naujas parapijos Kino klubo sezonas!
2019-09-07 Piligriminė kelionė į Šiluvos atlaidus
2019-09-01 Šv. Mišios, meldžiantis už naujus mokslo metus

Rugpjtis

2019-08-15 Švč. Mergelės Marijos į dangų ėmimo šventė

Birelis

2019-06-30 Tituliniai Jėzaus Širdies atlaidai
2019-06-28 Švč. Jėzaus Širdis
2019-06-21 Šančių parapijos Caritui - 30 !

Gegu

2019-05-19 Sutvirtinimo sakramentas
2019-05-05 Pirmosios Šv. Komunijos šventė
2019-05-02 Paskaita parapijos salėje
2019-05-01 Šv. Mišios - 18 val.

Balandis

2019-04-28 Kviečiame į Atvelykio šventę!
2019-04-25 Paskaita - "Kas yra Šv. Mišios?"
2019-04-22 Didžiosios savaitės pamaldų tvarka
2019-04-22 Šv. Mišios per Velykas
2019-04-14 Kraujo donorystė - parapijos namuose!
2019-04-13 Priešvelykinė talka
2019-04-07 Sutvirtinimo sakramento kursai sužadėtiniams
2019-04-05 Nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija

Kovas

2019-03-31 Gavėnios rekolekcijos
2019-03-29 " 24 valandos Viešpačiui "
2019-03-11 Šv. Mišios kovo 11 - ąją
2019-03-06 Kryžiaus keliai
2019-03-03 Šv. Kazimiero atlaidai
2019-03-02 Sužadėtinių rengimo kursai

Vasaris

2019-02-20 2 proc. pajamų mokesčio - parapijai
2019-02-16 Šv. Mišios Vasario 16 - ąją

Sausis

2019-01-24 Parapijoje prasidės Alfa kursas
2019-01-13 Šv. Mišios Laisvės gynėjų dieną
2019-01-05 Sužadėtinių rengimo kursai
2019-01-01 Šv. Mišios sausio 1 - ąją

2018

Gruodis

2018-12-24 Šv. Mišios per kūčias ir Šv. Kalėdas
2018-12-16 Kraujo donorystė - parapijos namuose!

Lapkritis

2018-11-30 A†A Kunigo Izidoriaus Butkaus 30 d. po mirties paminėjimas
2018-11-15 Piligriminė kelionė į Aušros Vartų atlaidus
2018-11-04 Adventinio vainiko konkursas
2018-11-02 Atsisveikinimas su a.a. kun. Izidoriumi Butkumi
2018-11-01 Visi Šventieji ir Vėlinės

Spalis

2018-10-30 Krikščioniško kino klubas kviečia!
2018-10-20 Sužadėtinių rengimo kursai
2018-10-14 Kun. N. Pipiro kūrybos valanda
2018-10-13 Piligriminė kelionė į Šiluvą
2018-10-07 Parapijoje - Šv. Pranciškaus atlaidai ir šventė
2018-10-01 Keičiasi sumos laikas!

Rugsjis

2018-09-30 Kviečiame pasirengti Pirmai Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentui
2018-09-25 Krikščioniško kino klubas kviečia!
2018-09-21 Išpažintys, adoracija ir filmas "Popiežius Pranciškus"
2018-09-12 Suaugusiųjų pasiruošimas sutvirtinimo sakramentui
2018-09-09 Piligriminė kelionė į Šiluvą
2018-09-02 Šv. Mišios, meldžiantis už naujus mokslo metus

Rugpjtis

2018-08-26 Kun. N. Pipiras pasakos apie kelionę į Solovkus
2018-08-15 Švč. Mergelės Marijos į dangų ėmimo šventė

Liepa

2018-07-23 Parapijos perdavimas
2018-07-22 Atsisveikinimo Šv. Mišios su parapijos kunigais
2018-07-06 Šv. Mišios Valstybės dieną

Birelis

2018-06-15 Kviečiame registruotis piligriminei kelionei į Kaišiadorių katedrą
2018-06-10 Švč. Jėzaus Širdies atlaidai
2018-06-08 Registracija adoracijai

Gegu

2018-05-13 Pirmosios Šv. Komunijos šventės
2018-05-10 Sutvirtinimo sakramentas
2018-05-06 Koncertas Motinos dienos proga

Balandis

2018-04-24 Krikščioniško Kino klubas kviečia!
2018-04-08 Atvelykio šventė parapijoje
2018-04-06 Prašome skirti 2 % parapijai
2018-04-04 Nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija

Kovas

2018-03-30 Didžiojo Penktadienio ir Šeštadienio adoracija
2018-03-29 Prasideda kursai sužadėtiniams
2018-03-29 Didžiojo Tridienio ir Šv. Velykų liturgijos šventimas
2018-03-27 Parapijos kino klubas kviečia!
2018-03-18 Gavėnios rekolekcijos
2018-03-04 Šv. Kazimiero atlaidai

Vasaris

2018-02-27 Parapijos kino klubas kviečia!
2018-02-16 Šv. Mišios Vasario 16 – ąją
2018-02-16 Šventiniu gausmu prabils bažnyčių varpai
2018-02-14 Šv. Mišios Pelenų dieną
2018-02-11 Lietuvos paaukojimas Nekaltajai Marijos Širdžiai
2018-02-02 Grabnyčios

Sausis

2018-01-30 Krikščioniško Kino klubas kviečia!
2018-01-24 Parapijoje prasidės Alfa kursas
2018-01-18 Prasideda maldų už krikščionių vienybę aštuondienis
2018-01-14 Pradedamas ALFA kursas suaugusiems
2018-01-07 Trys Karaliai
2018-01-01 Šv. Mišios sausio 1 - ą

2017

Gruodis

2017-12-28 Parapijos kino klubas kviečia!
2017-12-24 Šv. Mišios per Kūčias ir Šv. Kalėdas
2017-12-23 Apie pasninką Kūčių dieną - sekmadienį

Lapkritis

2017-11-28 Parapijos kino klubas kviečia!
2017-11-05 Vyskupas E. Bartulis pristatys naują 2018 m. kalendorių
2017-11-04 Vidinio išgydymo pamaldos
2017-11-01 Šv. Mišios Visų Šventųjų ir Vėlinių dienomis

Spalis

2017-10-31 Parapijos kino klubas kviečia!
2017-10-14 Parapijos Atsinaujinimo Diena
2017-10-08 Šv. Pranciškaus atlaidai

Rugsjis

2017-09-28 Susirinkimas dėl pasiruošimo Pirmai Šv. Komunijai ir Sutvirtinimui
2017-09-26 Parapijos kino klubas kviečia!
2017-09-17 Nauja sumos choro vadovė kviečia!
2017-09-10 Piligriminė kelionė į Šiluvą
2017-09-10 Šv. Mišios besimeldžiant už naujus mokslo metus
2017-09-04 Užtarėjų maldos grupelė

Rugpjtis

2017-08-15 Šv. Mišios per Žolinę

Liepa

2017-07-06 Šv. Mišios Valstybės dieną

Birelis

2017-06-30 Kun. Gyčio Stumbro kūrybos vakaras
2017-06-29 Kvietimas keliauti į Italiją
2017-06-25 Šv. Mišių tvarka birželio 25 d.
2017-06-23 Švč. Jėzaus Širdies atlaidai

Gegu

2017-05-28 Bažnyčioje bus rodomas filmas
2017-05-18 Sutvirtinimo sakramentas
2017-05-07 J. Leitaitės koncertas Motinos dienos proga

Balandis

2017-04-30 Įtėvių liudijimas bažnyčioje
2017-04-30 Piligriminė kelionė į beatifikacijos Šv. Mišias
2017-04-13 Didžiojo Tridienio liturgijos šventimas
2017-04-02 2 procentai pajamų mokesčio

Kovas

2017-03-30 24 valandų Švč. Sakramento adoracija
2017-03-28 Parapijos kino klubas kviečia!
2017-03-26 Gavėnios rekolekcijos
2017-03-25 Kvietimas į Fatimą
2017-03-11 Šv. MIšios kovo 11 d.
2017-03-05 Kryžiaus keliai

Vasaris

2017-02-16 Šv. Mišios Vasario 16 d.

Sausis

2017-01-22 Prasideda ALFA kursas sauaugusiems
2017-01-08 Trys Karaliai
2017-01-01 Šv. Mišios per Naujuosius metus

2016

Gruodis

2016-12-27 Parapijos kino klubas kviečia!
2016-12-24 Šv. Mišios per Kūčias ir Kalėdas
2016-12-11 Rekolekcijos su kun. R. Baltrušaičiu

Lapkritis

2016-11-29 Parapijos kino klubas kviečia!
2016-11-27 Rarotų Šv. Mišios
2016-11-06 Vyskupas E. Bartulis aukos šv. MIšias
2016-11-01 Šv. Mišios Visų Šventųjų ir Vėlinių dienomis

Spalis

2016-10-28 Vaikų adoracija
2016-10-25 Filmas parapijos salėje
2016-10-02 Šv. Pranciškaus Asyžiečio atlaidai
2016-10-01 Parapijos Atsinaujinimo diena

Rugsjis

2016-09-22 Dėl pasiruošimo Pirmai Šv. Komunijai
2016-09-11 Piligriminė kelionė į Šiluvą

Rugpjtis

2016-08-28 Melsimės už naujus mokslo metus
2016-08-15 Šv. Mišios per Žolinę

Liepa

2016-07-06 Šv. Mišios Valstybės dieną

Birelis

2016-06-05 Švč. Jėzaus Širdies atlaidai
2016-06-04 Vakaras Švč. Jėzaus Širdžiai
2016-06-03 Adoracija

Gegu

2016-05-22 Labdaros koncertas
2016-05-08 Pirmoji Šv. Komunija
2016-05-08 Gailestingumo Kongresas
2016-05-01 Koncertas bažnyčioje
2016-05-01 Gegužinės pamaldos

Balandis

2016-04-03 Atvelykio šventė Šančių parapijoje

Kovas

2016-03-29 Kino klubas kviečia!
2016-03-25 Švč. Sakramento adoracija D. Penktadienį ir D. Šeštadienį
2016-03-24 Pamaldų tvarka Didž. Tridienio metu ir per Šv. Velykas
2016-03-24 Filmas "Kristaus kančia"
2016-03-13 24 val. Adoracija
2016-03-13 Gavėnios rekolekcijos
2016-03-11 Kovo 11 d. Šv. Mišios
2016-03-06 Sutvirtinimo sakramento teikimas ir šv. Kazimiero atlaidai
2016-03-04 Maldos ir atgailos adoracija

Vasaris

2016-02-23 Kino klubas kviečia!
2016-02-08 Kryžiaus keliai ir graudūs verksmai gavėnios metu

Sausis

2016-01-06 A. a. Antanas Kėvalas
2016-01-01 Šv. Mišios per Naujuosius metus

2015

Gruodis

2015-12-24 Šv. Mišios per Kūčias ir šv. Kalėdas
2015-12-13 Advento rekolekcijos

Lapkritis

2015-11-08 Šančių parapijoje pradedamas Alfa kursas
2015-11-04 Padėka už paaukotus 2%
2015-11-02 Šv. Mišios Visų Šventųjų ir Vėlinių dienomis

Spalis

2015-10-04 Šv. Mišios už parapijos kleboną kun. V. Birjotą
2015-10-01 Rožinis spalio mėn.

Rugsjis

2015-09-24 Tėvų susirinkimas dėl pasiruošimo Pirmai Šv. Komunijai bei Sutvirtinimui
2015-09-13 Piligriminė kelionė į Šiluvą

Rugpjtis

2015-08-30 Mokslo metų pradžios šventė
2015-08-15 Šv. MIšios per Žolinę

Liepa

2015-07-06 Šv. Mišios Valstybės dieną

Birelis

2015-06-24 Šv. Mišios Šv. Jono Krikštytojo dieną
2015-06-14 Tituliniai atlaidai
2015-06-12 Švč. Sakramento adoracija

Gegu

2015-05-24 Labdaros KONCERTAS
2015-05-15 Sutvirtinimo sakramentas
2015-05-03 Motinos diena
2015-05-01 Gegužinės pamaldos

Balandis

2015-04-12 Atvelykio šventė
2015-04-05 Šv. Mišios Didž. Tridienio metu ir per Šv. Velykas

Kovas

2015-03-15 Gavėnios rekolekcijos
2015-03-13 24 val. adoracija
2015-03-11 Šv. Mišios Kovo 11 d.
2015-03-01 Šv. Kazimiero atlaidai

Vasaris

2015-02-24 Filmas parapijos salėje
2015-02-18 Pelenų diena - gavėnios pradžia
2015-02-16 Šv. Mišios Vasario 16 - ąją d.
2015-02-14 Valentino diena kitaip
2015-02-05 Šv. Mišios šv. Agotos dieną

2014

Gruodis

2014-12-24 Šv. Mišios per kūčias ir Šv. Kalėdas
2014-12-14 Rekolekcijos su Prel. V. St. Vaičiūnu OFS

Lapkritis

2014-11-16 Parapijos šeimų paroda
2014-11-07 Šv. Mišios už signatarą a.a. L. Simutį

Spalis

2014-10-04 PARAPIJOS ATSINAUJINIMO DIENA

Rugsjis

2014-09-25 Tėvų susirinkimas dėl pasiruošimo I - ai Šv. Komunijai
2014-09-07 Piligriminė kelionė į Šiluvą
2014-09-05 Švč. Sakramento adoracija

Rugpjtis

2014-08-31 Mokslo metų pradžios šventė
2014-08-15 Šv. Mišios per Žolinę

Birelis

2014-06-29 Švč. Jėzaus Širdies atlaidai
2014-06-24 Šv. Mišios šv. Jono Krikštytojo dieną
2014-06-08 Labdaros koncertas bažnyčios remontui paremti

Gegu

2014-05-18 Pirmosios Šv. Komunijos šventė
2014-05-18 Diakonas R. Urbonavičius priims kunigystės šventimus
2014-05-17 Marijos Legionas kviečia
2014-05-04 Šv. Šeimos ikonos piligrimystė tikinčiųjų namuose

Balandis

2014-04-27 Atvelykio šventė parapijoje
2014-04-17 Šv. Mišios Didž. Tridienio metu ir per Šv. Velykas

Kovas

2014-03-31 Šv. Mišios vasaros laiku
2014-03-30 Gavėnios rekolekcijos
2014-03-29 Parapijos salėje - J. Bastin paskaita
2014-03-25 Filmas parapijos salėje
2014-03-11 Šv. Mišios Kovo 11 - ąją
2014-03-05 Pelenų trečiadienis
2014-03-02 Šv. Kazimiero atlaidai

Vasaris

2014-02-25 Filmas parapijos salėje
2014-02-19 Adoracija už Ukrainos tautą
2014-02-16 Vasario 16 - osios paminėjimas parapijoje
2014-02-14 Dėl 2 proc. pajamų mokesčio.
2014-02-11 Pasaulinė ligonių diena

Sausis

2014-01-28 Šančių kino klubas kviečia
2014-01-22 Švč. Sakramento adoracija Šančių bažnyčioje
2014-01-22 Šv. Mišios už a.a. kun. V. Bobiną

2013

Gruodis

2013-12-24 Šv. Mišios per Šv. Kalėdas ir Naujus Metus
2013-12-22 Advento rekolekcijos

Lapkritis

2013-11-04 šv. Mišios už mirusius vyskupus ir kunigus
2013-11-01 Šv. Mišios lapkričio 1 - 2 d.

Spalis

2013-10-27 J. Leitaitės koncertas
2013-10-06 Šv. Pranciškaus atlaidai

Rugsjis

2013-09-24 Susirinkimas dėl pasiruošimo Pirmai Šv. Komunijai bei Sutvirtinimo sakramentui
2013-09-15 Piligriminė kelionė į Šiluvą
2013-09-01 Rugsėjo 1 - osios Šv. Mišios

Rugpjtis

2013-08-18 Diakonas R. Urbonavičius paskirtas į Šančių parapiją

Birelis

2013-06-29 Katechezė jaunimui Šančių bažnyčioje
2013-06-29 Šv. Mišių tvarka birželio 29 - 30d.
2013-06-25 „Draugiškoje zonoje“ - bažnyčios jaunimo spektaklis bei choro pasirodymas
2013-06-24 Šv. Mišių tvarka birželio 24 d.
2013-06-02 Švč. Sakramento adoracija

Gegu

2013-05-26 Paramos koncertas
2013-05-12 Pirmosios Šv. Komunijos šventė
2013-05-10 Sutvirtinimo sakramento teikimas

Balandis

2013-04-28 Parapijos šventė
2013-04-20 Susitikimai dėl jaunimo dienų
2013-04-13 Vaikų I -osios išpažinties šventė
2013-04-07 Atvelykio šventė

Kovas

2013-03-23 Kviečiame į spektaklį "Mažasis princas mumyse"
2013-03-03 Šv. Kazimiero atlaidai ir gavėnios rekolekcijos

Vasaris

2013-02-16 Šv. Mišios Vasario 16 - ąją
2013-02-13 Gavėnia
2013-02-06 Dėl 2 % pajamų mokesčio paskyrimo parapijai
2013-02-05 Šv. Agotos diena
2013-02-02 Viešpaties paaukojimo šventė - grabnyčios

Sausis

2013-01-23 Laidojimo Šv. Mišios už A† A kun. Vladą Jurgį Bobiną
2013-01-22 Nenutrūkstama Švenčiausiojo Sakramento adoracija Tikėjimo metų proga
2013-01-06 Trys Karaliai
2013-01-01 Šv.Mišios sausio 1 - ąją

2012

Gruodis

2012-12-24 Šv. Mišios gruodžio 24 - 26 d.
2012-12-16 Advento rekolekcijos

Lapkritis

2012-11-25 Vyskupas aukos Šv. Mišias Šančių bažnyčioje
2012-11-04 Kryžiaus pašventinimas
2012-11-01 Visų Šventųjų diena ir Vėlinės

Spalis

2012-10-11 Dėl pasiruošimo Sutvirtinimo sakramentui
2012-10-07 Šv. Pranciškaus Asyžiečio atlaidai

Rugsjis

2012-09-25 Kino klubas tęsia savo veiklą
2012-09-20 Susirinkimas dėl vaikų pasiruošimo Sutvirtinimo sakramentui ir I - ai Šv. Komunijai
2012-09-20 DVASINĖS PRATYBOS KASDIENINIAME GYVENIME
2012-09-20 SUSITIKIMAI SU DIEVO ŽODŽIU
2012-09-02 Mokslo metų pradžia

Liepa

2012-07-01 Labdaros koncertas

Birelis

2012-06-18 Dienos stovykla parapijos vaikams
2012-06-17 Švč. Jėzaus Širdies atlaidai
2012-06-14 Garbingas jubiliejus s. Aldonai

Gegu

2012-05-20 Pirmosios Šv. Komunijos šventė
2012-05-19 Rekolekcijos su Joseph Bastin Šančių bažnyčioje
2012-05-13 Pirmoji Šv. Komunija Šančių parapijoje
2012-05-10 Sutvirtinimo sakramento teikimas Šančių bažnyčioje 2012 m.

Balandis

2012-04-15 Atvelykio šventė Šančių parapijoje
2012-04-06 Didžiojo Tridienio pamaldos
2012-04-01 Gavėnios valandėlė su I - os šv. Komunijos vaikais ir jų tėvais

Kovas

2012-03-25 Renginys "Margučiai" - vaikams ir jų tėvams
2012-03-18 Gavėnios rekolekcijos Šančių parapijoje
2012-03-04 Šv.Kazimiero atlaidai

Vasaris

2012-02-22 Kryžiaus keliai gavėnios metu
2012-02-03 Pilypo kursas

Sausis

2012-01-31 Valentino diena kitaip
2012-01-31 Krikščioniško filmo seansas

2011

Gruodis

2011-12-31 Šv. Mišios Sausio 1 - ąją
2011-12-24 Šv. Mišios per šv. Kalėdas
2011-12-11 Rekolekcijos Šančių bažnyčioje

Lapkritis

2011-11-10 Dėl Sutvirtinimo sakramento
2011-11-03 Šv. Rašto grupelė
2011-11-01 Visi Šventieji

Spalis

2011-10-20 A†A KUNIGO ALBINO GRAUŽINIO 30 DIENŲ PO MIRTIES
2011-10-13 Šv. Rašto skaitymo grupelė
2011-10-06 Kviečiame į Šv. Rašto grupę
2011-10-02 Šv. Pranciškaus Asyžiečio atlaidai

Rugsjis

2011-09-27 Kino vakarai antradieniais parapijos salėje
2011-09-21 Tėvų susirinkimas dėl vaikų pasiruošimo I - ai šv. Komunijai
2011-09-11 Piligriminė kelionė į Šiluvą
2011-09-01 Rugsėjo 1 - osios Šv. Mišios

Liepa

2011-07-03 Švč. Jėzaus Širdies atlaidai

Gegu

2011-05-15 Pirmoji Šv. Komunija
2011-05-14 Ekumeninės pamaldos
2011-05-11 Kun. J. Maleckio laidotuvės

Balandis

2011-04-21 Pamaldų tvarka Didžiąją savaitę
2011-04-03 Sutvirtinimo sakramento teikimas

Vasaris

2011-02-20 Dievo Gailestingumo metai
2011-02-11 Pilypo kursas

Sausis

2011-01-09 Kalėdinis vaidinimas „Laimingojo Princo preliudija“.

2010

Gruodis

2010-12-12 Advento rekolekcijos
2010-12-05 Adventinė popietė

Lapkritis

2010-11-10 Raštinėje galima įsigyti katalikišką spaudą ir Šv. Raštą.

Spalis

2010-10-02 "Esame pašaukti laisvei.."

Rugsjis

2010-09-30 Pasiruošimas I - ai Šv. Komunijai ir Sutvirtinimui
2010-09-12 Piligriminė kelionė į Šiluvą
2010-09-01 Rugsėjo 1 - oji

Gegu

2010-05-23 Pirmoji Šv. Komunija
2010-05-12 Sutvirtinimo sakramentas

Balandis

2010-04-11 Gailestingumo šventė
2010-04-03 Didžiojo Šeštadienio adoracija
2010-04-01 Didžiojo Tridienio pamaldų tvarka

Kovas

2010-03-21 Gavėnios rekolekcijos
2010-03-20 Susitaikymo pamaldos jaunimui
2010-03-11 Kovo 11 - osios paminėjimas
2010-03-07 Šv. Kazimiero atlaidai

Vasaris

2010-02-17 Pelenų diena
2010-02-16 Vasario 16 - osios paminėjimas

2009

Gruodis

2009-12-26 Šventiniai chorų pasirodymai Šančių bažnyčioje
2009-12-25 Šv. Mišios švenčių dienomis
2009-12-13 Rekolekcijos
2009-12-06 LJD kryžius Šančių bažnyčioje

Lapkritis

2009-11-02 Mirusiųjų paminėjimo diena (vėlinės)

Spalis

2009-10-23 Geležinkelininkų choro jubiliejinis renginys
2009-10-04 Šv. Pranciškaus Asyžiečio atlaidai
2009-10-02 Pagyvenusių žmonių diena
2009-10-01 Susitikimas dėl pasiruošimo Sutvirtinimo sakramentui

Rugsjis

2009-09-24 Susitikimas dėl pasiruošimo I - ajai Šv. Komunijai

Rugpjtis

2009-08-29 Vidinio gydymo seminaras "Atleidimas"

Liepa

2009-07-06 Valstybės diena (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimas)

Birelis

2009-06-03 Vaikų kelionė į Šiluvą

Gegu

2009-05-30 Vaikų Pirmoji Komunija
2009-05-25 Vaikų pirmoji išpažintis
2009-05-17 Klebono kun. Virginijaus Veprausko išleistuvės

Balandis

2009-04-19 Atvelykis-Vaikų mažosios Velykos
2009-04-13 Antroji Velykų diena
2009-04-12 Velykos-Kristaus Prisikėlimo šventė
2009-04-11 Didysis Šeštadienis
2009-04-10 Didysis Penktadienis
2009-04-09 Didysis Ketvirtadienis
2009-04-05 Verbų sekmadienis

Kovas

2009-03-29 Gavėnios rekolekcijos
2009-03-19 Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai jubiliejaus programa Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijoje

Sausis

2009-01-04 Viešpaties Apreiškimo šventė - Trys Karaliai
2009-01-01 Naujieji Metai

2008

Gruodis

2008-12-26 II-oji Šv. Kalėdų diena, bažnyčios 70-ies metų jubiliejus
2008-12-25 Šv. Kalėdos
2008-12-24 Kūčių vakaras
2008-12-21 Advento rekolekcijos

Birelis

2008-06-12 Šiluvos Mažosios Bazilikos Dievo Motinos paveikslas Šančių parapijoje - programa

Gegu

2008-05-30 Pirmosios Šv. Komunijos šventė
2008-05-09 Sutvirtinimo sakramento teikimas

Balandis

2008-04-27 Carito diena parapijoje
2008-04-04 KTU akademinės sielovados grupė kviečia į knygos pristatymą

2007

Gruodis

2007-12-30 Šv. Mišios vaikams ir jaunimui
2007-12-30 Švč. Sakramento adoracija

Spalis

2007-10-31 Šventųjų mišių tvarka švenčių dienomis Šančių bažnyčioje
2007-10-16 Bažnyčia organizuoja Alfa kursą, kviečiame dalyvauti

207

Balandis

0207-04-30 Piligriminė kelionė į beatifikacijos Šv. Mišias

203

Gegu

0203-05-12 Pirmoji Šv. Komunija

202

Balandis

0202-04-08 Mišių laikas nuo Didžiosios savaitės ir per Velykų šventes2024-01-14
Katechumenato Alfa savaitgalis

2023-11-26
ADVENTINIŲ VAINIKŲ DIRBTUVĖS

2023-11-09
Parapijiečių sveikinimas klebonui su 21 metų kunigystės sukaktimi

2023-09-10
Parapijiečių piligriminė kelionė į Šiluvą drauge su parapijos klebonu

2023-09-08
Parapijos sumos choras - Šiluvos atlaiduose


Naujienų archyvas


2023-12-24
 Šv. Mišios Kalėdiniu laikotarpiu ir sausio 1 d.

2023-12-03
Rarotų giesmės

2023-11-05
Vyskupas E. Bartulis aukos Šv. Mišias,

2023-11-01
Visi Šventieji, Vėlinės

2023-10-20
Šv. Mišias transliuos Marijos radijas


Skelbimų archyvas