Pradžia | Svetainės medis | Paieška | Rašykite mums
Fotogalerija
Nuorodos
Kontaktai
 
 
 


2011 metų gegužės 9 dieną, eidamas 73 metus, Marijampolės globos namuose mirė kunigas Juozapas Maleckis.Kunigas Juozapas Maleckis gimė 1939 metų kovo 17 dieną Kauno apskrityje, Babtų valsčiuje, Paparčių kaime. 1946 – 1951 metais mokėsi Paparčių pradinėje mokykloje, o 1951 – 1955 metas – Muniškių septynmetėje mokykloje.

AAA_022.jpg

 

1955 metais Juozapas Maleckis įstojo į Kauno Darbininkų vakarinę vidurinę mokyklą Nr. 5, kurią baigė 1959 metais. Tais pačiais metais buvo pašauktas į karinę tarnybą.

1962 metais, grįžęs iš karinės tarnybos, jis pradėjo dirbti Kauno gelžbetonio gamykloje darbininku, o 1969 metais pradėjo dirbti Trakų rajono „Merkio“ tarybiniame ūkyje statybininku.

1970 metais Juozapas Maleckis įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, kurią baigęs, 1975 metų balandžio 27 dieną buvo įšventintas kunigu. Pirmoji kunigo Juozapo Maleckio darbo vieta buvo Joniškis, kur jis ėjo vikaro pareigas. Ten išbuvo tris metus. 1978 metais buvo paskirtas Vandžiogalos parapijos administratoriumi, o po dviejų metų perkeltas į Radviliškį vikaru. Radviliškyje kunigas Juozapas išbuvo tris metus. 1983 metais skiriamas Panevėžiuko parapijos administratoriumi, tačiau vis blogėjanti sveikata neleido jam ilgiau dirbti savarankiškai. 1985 metais buvo iškeltas į Vilkiją altarista, o 1994 metais paskirtas rezidentu prie Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos. 2007 metais buvo atleistas iš visų pareigų Kauno arkivyskupijoje ir perkeltas į Marijampolės globos namus, kuriuose, rūpestingai prižiūrimas, gyveno iki mirties.

Kunigas Juozapas Maleckis buvo paprastas ir nuoširdus žmogus, pats suvokiantis savo sunkumus, lėtoko būdo, nekalbus, tačiau besistengiantis, kiek jėgos leidžia eiti jam pavestas pareigas. Neužgyveno turtų, neužsitarnavo titulų, bet Viešpaties Dievo akyse liko tuo nepastebimu ir paprastu tarnu, kuris rūpinasi padaryti tai, kas jam pavesta.

Kunigo Juozapo Maleckio palaikai buvo pašarvoti Marijampolės globos namų koplytėlėje. 2011 metų gegužės 11 dieną karstas su palaikais buvo parvežtas į Kauną. Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) bažnyčioje  laidotuvių Šv. Mišios buvo aukojamos gegužės 11 dieną 12 valandą. Kun. Juozapas Maleckis palaidotas Kauno Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios šventoriuje.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam Viešpatie!


 

 AAA_011.jpg


2023-05-28
Pirmoji šv. Komunija. Sekminės.

2023-05-19
Sutvirtinimo sakramento teikimas

2023-02-26
Šančių parapijos katechumenato Šv. Dvasios savaitgalis

2023-02-06
Pirmadienių vakarai - su Šv. Raštu

2023-02-04
Sužadėtinių pasirengimas santuokai parapijoje


Naujienų archyvas


2023-05-28
Pirmoji Šv. Komunija

2023-04-08
Mišių laikas nuo Didžiosios savaitės ir per Velykų šventes

2023-03-19
Gavėnios rekolekcijos

2023-03-11
Šv. Mišios Kovo 11 - ąją

2023-03-05
Šv. Kazimiero atlaidai


Skelbimų archyvas