Pradžia | Svetainės medis | Paieška | Rašykite mums
Fotogalerija
Nuorodos
Kontaktai
 
 
 


 trys_karaliai.jpgEpifanijos (Trijų Išminčių) dieną galite laiminti savo namus.

 Kaip tai daroma?

 Paimkite pašventintos kreidos ir pažymėkite durų viršuje †K †M †B sakydami: Trys išminčiai: K - Kasparas M – Merkelis (arba Melchioras) ir B – Baltazaras sekė Dievo Sūnaus, kuris tapo žmogumi, žvaigždę (jei užrašyti metai, tarkim “20″ priekyje raidžių ir “† 13″ jų gale, šioje vietoje pridedame – “prieš 2013 metų”. Būna kas metus užrašo ir tiesiog po raidžių be kryželių.). †† Tegul Kristus palaimina mūsų namus †† Ir pasileika su mumis per visus naujuosius metus. Amen. Dievas yra meilė, ir kas pasilieka meilėje, tas pasilieka Dieve, ir Dievas pasilieka jame. Kristus, Dievo įsikūnijimas apsireiškia toje meilėje ir rūpestyje, kurį mes parodome vienas kitam savo kasdieniame gyvenime.

Kitos galimos maldos: "Tegul visi, kurie aplankys mūsų namus šiais metais, džiaugiasi radę Kristų, įsikūnijusį Dievo Žodį, gyvenantį tarp mūsų: tegul mes jį seksime ir pasitarnausime jam per kiekvieną, kurį sutiksime. Dabar ir per amžius. Amen. Mylintis Dieve, palaimink šiuos namus. Tegu mes būsime palaiminti sveikata, širdies gerumu, malonumu ir Tavo valios vykdymu. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen."

+ K+ M + B virš durų taip pat reiškia Christus Mansionem Benedicat, lotyniškai “Tegul Kristus palaimina šiuos namus”. Durų staktos žymėjimas kreida gali būti suprantamas kai būdas švęsti arba paraidžiui – tai progos “ženklas”.

Senąjame Testamente izraelitams buvo nurodyta Velykų išvakarėse patepti durų staktas avinėlio krauju, kad mirties angelas juos aplenktų. Pakartoto Įstatymo knyga sako: „Paimk į širdį šiuos žodžius, kuriuos tau šiandien įsakau. Įdiek juos savo vaikams. Kartok juos, kai esi namie ir kai keliauji, kai guliesi ir kai keliesi. Prisirišk juos kaip ženklą ant rankos. Tebūna jie kaip žymė tau ant kaktos. Užrašyk juos ant durų staktų savo namuose ir ant vartų“ (Įst 6, 6-9).

Kreida pagaminta iš Žemės teikiamos medžiagos ir yra naudojama mokytojų – mokymui, o vaikų – žaidimams. Kai matome, kad kreidos užrašas nyksta, turime atminti ženklą, kurį esame padarę ir perduoti bei įtvirtinti jį savo širdyse ir įpročiuose.


2024-01-14
Katechumenato Alfa savaitgalis

2023-11-26
ADVENTINIŲ VAINIKŲ DIRBTUVĖS

2023-11-09
Parapijiečių sveikinimas klebonui su 21 metų kunigystės sukaktimi

2023-09-10
Parapijiečių piligriminė kelionė į Šiluvą drauge su parapijos klebonu

2023-09-08
Parapijos sumos choras - Šiluvos atlaiduose


Naujienų archyvas


2023-12-24
 Šv. Mišios Kalėdiniu laikotarpiu ir sausio 1 d.

2023-12-03
Rarotų giesmės

2023-11-05
Vyskupas E. Bartulis aukos Šv. Mišias,

2023-11-01
Visi Šventieji, Vėlinės

2023-10-20
Šv. Mišias transliuos Marijos radijas


Skelbimų archyvas