Pradžia | Svetainės medis | Paieška | Rašykite mums
Fotogalerija
Nuorodos
Kontaktai
 
 
 


Šv. Mišios už
A† A kun. Vladą Jurgį Bobiną
bus aukojamos sausio 23 d. 12 val.
Kunigas laidojamas bus bažnyčios šventoriuje po šv. Mišių.

A†A kunigas Vladas Jurgis BOBINAS 1934-1965–2013 (2013 01 20)
2013 m. sausio 20 d., sulaukęs 78 metų, Kaune mirė Vilkaviškio vyskupijos kunigas Vladas Jurgis Bobinas.
V. J. Bobinas gimė 1934 m. kovo 31 d. Zapalimų kaime, Kalvarijos parapijoje. Mokėsi Kreivosios kaimo pradinėje mokykloje, vėliau Kalvarijos vidurinėje mokykloje. Tačiau 1954 m. mokslus pertraukė šaukimas į tarybinę armiją. Grįžęs iš tarnybos armijoje dirbo tuometinėje Kapsuko elektros tinklų įmonėje ir užbaigė mokslus Jono Jablonskio vidurinėje mokykloje, vakariniame skyriuje.
1960 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, kurią baigė 1965 m. ir balandžio 14 d. buvo įšventintas kunigu.
Kunigas Vladas Jurgis Bobinas darbavosi šiose pareigose:
nuo 1965 07 12 – vikaru Šakių parapijoje;
nuo 1966 05 07 – vikaru Kauno Švč. Mergelės Marijos Vardo (Aukštosios Panemunės) parapijoje;
nuo 1969 09 01 – vikaru Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijoje;
nuo 1970 01 20 – sugrįžta vikaru į Aukštosios Panemunės parapiją;
nuo 1970 08 06 iki 1972 03 14 – Vilkaviškio vyskupijos bažnytinio tribunolo notaras;
nuo 1977 03 04 – Krosnos parapijos administratorius;
nuo 1983 09 19 – Santaikos parapijos klebonas;
nuo 1986 03 18 – Rudaminos (Lazdijų r.) parapijos klebonas;
nuo 1987 09 28 – Išlaužo parapijos klebonas, o nuo 1996 09 18 iki 1997 04 16 yra paskiriamas ir Šilavoto parapijos klebonu;
nuo 2002 05 18 – Garliavos parapijos altarista;
nuo 2006 12 17 – atleidžiamas nuo Garliavos parapijos altaristo pareigų ir išleidžiamas gydytis;
nuo 2007 05 04 – Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapijos altarista.
Paskutinius keletą metų kun. Vladas tikintiesiems patarnaudavo Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) bažnyčioje.
Kunigo V. J. Bobino žemiškieji palaikai yra pašarvoti Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos šarvojimo salėje, esančioje šalia bažnyčios, o trečiadienį bus atlydėti į bažnyčią. Laidotuvių šv. Mišios bus aukojamos sausio 23 d. (trečiadienį) 12 val. Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) bažnyčioje. Velionis bus palaidotas Šančių bažnyčios šventoriuje.
Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie!


2023-09-10
Parapijiečių piligriminė kelionė į Šiluvą drauge su parapijos klebonu

2023-09-08
Parapijos sumos choras - Šiluvos atlaiduose

2023-09-04
Šv. Mišios meldžiant Dievo palaimos naujiems mokslo metams

2023-07-02
Parapijoje - kunigų keitimai

2023-05-28
Pirmoji šv. Komunija. Sekminės.


Naujienų archyvas


2023-10-04
Suaugusiųjų pasiruošimas sutvirtinimo sakramentui 

2023-10-03
Jaunuolių pasiruošimas sutvirtinimo sakramentui 

2023-09-27
Tėvų susirinkimas dėl moksleivių pasirengimo Pirmai Šv. Komunijai ir Sutvirtinimui

2023-09-10
Piligriminė kelionė į Šiluvos atlaidus

2023-09-03
Šv. Mišios prasidedant naujiems mokslo metams


Skelbimų archyvas