Pradžia | Svetainės medis | Paieška | Rašykite mums
Fotogalerija
Nuorodos
Kontaktai
 
 
 


IMG_5618.JPG IMG_5623.JPG
Š. m. spalio 12 - osios rytą į Šančių bažnyčią atvyko Vyskupas Kęstutis Kėvalas ir pasiliko čia iki vėlyvo vakaro... To priežastis - Šančių parapijos atsinaujinimo diena, kurią pravedė Gerb. Vyskupas.
Šiam įvykiui parapijos aktyvas ruošėsi beveik visą mėnesį: rinkosi sekmadieniais į pasitarimus, dalijosi atsakomybėmis, ieškojo būdų, kaip daugiau parapijiečių sukviesti į renginį. Dėl to buvo einama į gatves ir asmeniškai kviečiama, dalijant kvietimus - skrajutes. Viso išdalinta apie 1500 skrajučių.
Mokymus Vyskupas pradėjo 11.30 val. tema "Pažink". Kalbama buvo apie keleriopą pažinimą: pažinimą iš smalsumo, praktiškumo. Tobuliausias pažinimas - intymus, įsijaučiant. Tokiu būdu Dievas mus kviečia dalyvauti pasaulio regėjime, suvidujinant patyrimus, praplečiant žvilgsnį. Tačiau įsijausti trugdo rūpesčiai, nuodėmė bei valios trūkumas. Pasaulio pažinimas vyksta per žinias, tačiau Dievo - per maldą ir tikėjimo veiksmus.
Mokyme "Melskis" Vyskupas aiškino, kaip per meditaciją, Šv. Raštą bei  kontempliatyvią maldą kurti santykį su Dievu, jokiu būdu nepasiliekant vien žodinėje maldos praktikoje (poteriavime). Vyskupas ragino įsijausti į Šv. Rašto įvykius, matyti save vietoj kitų veikėjų, sau taikyti Jėzaus žodžius, išsirinkti labiausiai prakalbinančius širdį ir su tais keliais žodžiais pasilikti tyloje. Klausytis, ką kalba Dievas - svarbiau, nei Jam kalbėti. "Klausyk, Izraeli!", - ragina Viešpats. Klausytis Dievo tylioje kontempliacijoje, kasdienybėje, nuraminti širdį.
Po kiekvieno Vyskupo mokymo dalinosi mintimis liudijantys parapijiečiai.
IMG_5622.JPG IMG_5632.JPG
Gražus oras leido visiems papietauti šventoriaus pievelėje. Gausių rėmėjų dėka netrūko nei picų, nei bandelių,  nei caritiečių išvirtos košės ir arbatos. Po pietų Vyskupas kalbėjo trečią mokymą "Skelbk" apie Evangelijos skelbimą, ragino atrasti iš naujo Kryžiaus tiesą ir ją liudyti.
Visus tris mokymus Vyskupas apipynė gausiais prisiminimais iš savo asmeninio gyvenimo. "Jūs esate man savi, šančiečiai, o tarp savų galima sau leisti daugiau pasakyti.."  -  juokais prasitarė..
IMG_5601.JPG IMG_5660.JPG
Gal dėl to valandos bėgo nepastebimai, vis įpinant rožinio maldą, šlovinant Dievą drauge su parapijos jaunimo choru "Angelo sparnai". Jaunimas su choro vadove visą dieną - nuo ryto iki vėlyvo vakaro - ištvermingai šlovino Dievą giesmėmis ir taip ragino žmonių širdis atsiverti nuoširdžiai maldai..
Taip atėjo vakaras su valandos adoracija prie išstatyto Švenčiausiojo, išpažintys bei 18 - tos val. Vyskupo aukojamos Šv. Mišios, kurios ir užbaigė vieną nuostabiausių dienų parapijos istorijoje.. Žmonės, dalyvavę renginyje, šią dieną turėtų atsiminti kaip daugelio žmonių pastangų ir begalinės Dievo malonės dovanotą galimybę atsinaujinti visa širdimi, atsiverti naujam, geresniam gyvenimui..
Dėkojame Dievui ir visiems geradariams!+

2023-05-28
Pirmoji šv. Komunija. Sekminės.

2023-05-19
Sutvirtinimo sakramento teikimas

2023-02-26
Šančių parapijos katechumenato Šv. Dvasios savaitgalis

2023-02-06
Pirmadienių vakarai - su Šv. Raštu

2023-02-04
Sužadėtinių pasirengimas santuokai parapijoje


Naujienų archyvas


2023-05-28
Pirmoji Šv. Komunija

2023-04-08
Mišių laikas nuo Didžiosios savaitės ir per Velykų šventes

2023-03-19
Gavėnios rekolekcijos

2023-03-11
Šv. Mišios Kovo 11 - ąją

2023-03-05
Šv. Kazimiero atlaidai


Skelbimų archyvas