Pradžia | Svetainės medis | Paieška | Rašykite mums
Fotogalerija
Nuorodos
Kontaktai
 
 
 


20160803_221555.jpg 20160803_200745.jpg

Įspūdžiais apie stovyklą dalinasi choro seniūnė Gabrielė:

"Šančių parapijos jaunimo choras „Angelo sparnai“ su džiugesiu prisimena šių metų stovyklą ir joje patirtus nuotykius. Visi nuoširdžiai dalinasi įspūdžiais, su didžiuliu noru įsitraukia į parapijos jaunimo choro veiklą bei sekmadieniais gieda Šv. Mišiose.

Šių metų stovykla atnešė daugybę vaisių: visi susibičiuliavo, kai kurie atrado bei atskleidė savo talentus, sustiprino ryšį su Dievu, išmoko melstis bei dėkoti Dangiškąjam Tėčiui už kiekvieną dieną, maistą, draugus ir tėvus bei kitas dovanas, kurias kasdien gauname iš Jo dosnumo.

Šiemet stovyklos metu turėjome Šv. Mišias bei galimybę atlikti išpažintį. Keletas stovyklautojų po stovyklos atliepė, jog tai buvo viena geriausių išpažinčių, kurias yra turėję. Ir tai ką patyrėme išpažinties bei Šv. Mišių metu galima būtų įvardinti, kaip meilės, ramybės, džiugesio bei vilties tilto nutiesimas į santarvę ir draugystę su mūsų Tėčiu danguje .

Šiemet į mūsų stovyklą susibūrė 36 jaunuoliai, nedidelė dalis jų prisijungė tiesiai iš Pasaulinių Jaunimo Dienų Krokuvoje. Šie jaunuoliai pasidalino įspūdžiais ir patirtimis, kurias patyrė per jaunimo dienas. Papasakojo ką jie veikė jaunimo dienų metu, parodė fotografijas bei paskatino parapijos dalyvauti kitose jaunimo dienose Panamoje.

20160804_151928.jpg20160804_155436.jpg

Taip pat stovyklos metu turėjome puikią 10 kilometrų kelionę į Šiluvos Mergelės Marijos koplyčią. Žygio metu stovyklautojai gaminosi apyrankes iš įvairių gėlyčių bei žalumynų. Atkeliavę į Šiluvą, stovyklautojai, turėjo progą pasimelsti prie stebuklingo akmens bei paprašyti Mergelės Marijos palaiminimo. Keletą dienų prieš žygį į Šiluvą stovyklautojų būriai turėjo užduotį: pasitelkę savo vaizduotę bei visomis turimomis priemonėmis pagaminti rožinį, kuris bus nešamas Mergelei Marijai dovanų. Grįžę iš Šiluvos visi stovyklautojai iš vadovų gavo dovanų po angeliuką, kuris visada primintų apie stovyklą ir aplankytą Švč. Mergelės Marijos Šventovę.

Visos stovyklos metu vaikai ir vadovai žaidė slapto „Angelo sargo“ žaidimą, kurio metu darė įvairius gerus darbus. Taip pat šio žaidimo metu į pagalbą buvo patelktos kūrybinės dirbtuvėlės, kurios suteikė galimybę gaminti įvairius darbelius.

Kiekvieną dieną jaunimas buvo skatinamas ruoštis vis skirtingai vakaro programai, kurios metu galėjo atskleisti savo talentus. Oro sąlygos leido keletą kartų vakaroti su dainomis, giesmėmis bei įvairiais žaidimais prie laužo kepant bulves. Taip pat galėjome maudytis bei aktyviai leisti laiką.

Stovyklos metu pasveikinome mūsų parapijos jaunimo choro vadovus: Snieguolę ir Kęstutį su 18- liktomis sutuoktuvių metinėmis. Visi stovyklautojai įsitraukė į šios šventės organizavimą, vieni tepė tortą, kiti rinko puokštei gėles, dar kiti ruošė įvairiausias užduotis, kurios buvo skirtos vadovams.

Visi choro nariai vieną dieną buvo virtę kepėjais bei virėjais, kurie krėtė įvairiausias išdaigas besiruošiančiai ištekėti choro seniūnei. Tai buvo tarsi atsisveikinimas su seniūnės pareigomis ir padėka už darbą, kurį ji skyrė su didele meile ir atsidavimu visam chorui. Na, o kad choras neliktų be seniūno, stovyklos metu buvo pranešta, jog parapijos jaunimo choro vairą perima daug metų chorą lankanti Brigita. Linkime jai sėkmės ir didžiulės Dievo palaimos.

20160806_094657.jpg

Taip pat visų stovyklautojų vardu sakome didelį AČIŪ mūsų rėmėjams, kurie jau 6 metai mus remia ir suteikia galimybę pasileisti į kitokį nuotykį su Dievu."
2023-05-28
Pirmoji šv. Komunija. Sekminės.

2023-05-19
Sutvirtinimo sakramento teikimas

2023-02-26
Šančių parapijos katechumenato Šv. Dvasios savaitgalis

2023-02-06
Pirmadienių vakarai - su Šv. Raštu

2023-02-04
Sužadėtinių pasirengimas santuokai parapijoje


Naujienų archyvas


2023-05-28
Pirmoji Šv. Komunija

2023-04-08
Mišių laikas nuo Didžiosios savaitės ir per Velykų šventes

2023-03-19
Gavėnios rekolekcijos

2023-03-11
Šv. Mišios Kovo 11 - ąją

2023-03-05
Šv. Kazimiero atlaidai


Skelbimų archyvas