Pradžia | Svetainės medis | Paieška | Rašykite mums
Fotogalerija
Nuorodos
Kontaktai
 
 
 


15910289_1207418229295124_169619461_n.jpgDSC_7278.jpg

Įspūdžiais iš Taize susitikimo Rygoje dalinasi parapijos jaunimas:

IMG_2496.JPGDSC_7243__1_.jpg

"Naujametinis Taize susitikimas Rygoje buvo kupinas žiemos išdaigų bei Dievo vedimo. Patyrėme daug gražių akimirkų kartu su tūkstančiais jaunų žmonių iš viso pasaulio. Giedojome giesmes, meldėmes už savo šeimas bei taiką visame pasaulyje, dalyvavome grupelių susitikimuose. Gyvenome šeimoje kartu su kitais piligrimais iš Prancūzijos, Vokietijos bei Čekijos. Naujus metus pasitikome Rygos Šv. Petro bažnyčioje, laužydami vieni su kitais kalėdaičius bei linkėdami vieni kitiems kažko gražaus 2017 metams. Lygiai 00.00 po visą bažnyčią pasklido žvakių šviesa bei nuostabių giesmių melodijos, kurias kartu giedojome. Po to vyko visų susirinkusių šalių bendrystė prie vaišių stalo bei pasirodymai.

Namo grįžome apsirgę, tačiau be galo laimingi, susiradę naujų draugų bei sugalvoję naujų ateities planų. Tai buvo mūsų, kaip šeimos, pirmoji, tačiau tikrai dar nepaskutinė piligriminė kelionė.

Gabrielė ir Dainius "

DSC_7115.jpg

"Šis Taize krikščioniško jaunimo žiemos susitikimas Rygoje buvo puiki patirtis, kuria labai džiaugiuosi. Ji prasidėjo kelione autobusu iš Kauno su draugų būriu; jos metu kiekvienas susipažinome bent su keliais kitais jaunais žmonėmis, smagūs stiprinomės iš namų pasiimu maistu. Atvykę Latvijos sostinėn, buvome išskirstyti į skirtingas parapijas, nežinojome, kokiomis sąlygomis, su kuo ir pas ką gyvensime, todėl tai vadinama pasitikėjimo piligrimyste. Mane svetingai priėmė protestantų organizacija Išganymo armija, buvo nauja ir netikėta, bet labai smagu sekmadienį dalyvauti jos organizuotose protestantiškose pamaldose. Turėjome ir katalikiškas mišias šeštadienį su visais į Rygą atvykusiais lietuviais, buvo labai malonu matyti daug pažįstamų veidų ir girdėti gimtąją kalbą. Ją girdėjome ir kasdienių vakarinių Taize pamaldų metu, kai buvo giedamos giesmės paeiliui vis kita kalba. Kalbant apie pačias pamaldas, būtina paminėti bendrumo jausmą, apimantį matant tūkstančius jaunuolių, besimeldžiančių kartu, draugiškai nusiteikusių papasakoti apie save, jei tik paklausi. Be to, Taize broliai per kiekvienas pamaldas nagrinėjo įvairius svarbius klausimus, pvz., būtinybę pasaulio lyderiams paminti savo ambicijas ir puikybę, kad būtų išvengta tokių konfliktų kaip Ukrainoje ir Sirijoje. Apibendrindamas šį žiemos susitikimą galiu teigti, kad džiaugiuosi dalyvavęs ir viliuosi, kad pavyks nuvykti į vyksiantį po metų.

Ringaudas"


2023-05-28
Pirmoji šv. Komunija. Sekminės.

2023-05-19
Sutvirtinimo sakramento teikimas

2023-02-26
Šančių parapijos katechumenato Šv. Dvasios savaitgalis

2023-02-06
Pirmadienių vakarai - su Šv. Raštu

2023-02-04
Sužadėtinių pasirengimas santuokai parapijoje


Naujienų archyvas


2023-05-28
Pirmoji Šv. Komunija

2023-04-08
Mišių laikas nuo Didžiosios savaitės ir per Velykų šventes

2023-03-19
Gavėnios rekolekcijos

2023-03-11
Šv. Mišios Kovo 11 - ąją

2023-03-05
Šv. Kazimiero atlaidai


Skelbimų archyvas