Pradžia | Svetainės medis | Paieška | Rašykite mums
Fotogalerija
Nuorodos
Kontaktai
 
 
 


 ŠILUVOS MAŽOSIOS BAZILIKOS DIEVO MOTINOS PAVEIKSLAS
KAUNO ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES (ŠANČIŲ) PARAPIJOJE


PROGRAMA

2008 m. birželio mėn. 15-22 d.

Birželio mėn. 15 d., sekmadienis
Parapijos bendruomenės diena

08.00  – Šv. Mišios. Vadovauja kun. Izidorius Butkus
10.00  – Šv. Mišios. Vadovauja klebonas kun. Virginijus Veprauskas. Gieda 
              Jaunimo ansamblis (vadovė Ingrida Tarvydienė)
11.15  – Šiluvos Mažosios Bazilikos Dievo Motinos paveikslo sutikimas 
              šventoriuje (atkeliauja iš šv. Antano Paduviečio parapijos)
11.30
  – Šv. Mišios už parapiją. Vadovauja Kauno arkivyskupijos augziliaras
              vyskupas doc. dr. Jonas  Ivanauskas. Gieda Kauno įgulos karininkų 
              ramovės moterų choras „Indraja“ (vadovė Zinaida Gerasina)
              Parapijoje veikiančių mokyklų mokinių piešinių paroda „Piešiame Marijai“
13.00  – Stabat Mater, Giovanni Battista Pergolesi (1710 – 1736). Atlieka Kauno
              styginių kvartetas
14.00  – Asmeninės maldos laikas
16.00  – Švč. Sakramento adoracija (Marijos legionas)
17.00  – Rožinio Garbės slėpiniai (Marijos legionas)
17.30  – Švč. M. Marijos litanija (Marijos legionas)
18.00  – Šv. Mišios. Meldžiamės už parapijos bendruomenę. Vadovauja vikaras
              kun. Kęstutis Genys
              Po šv. Mišių giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija ir teikiamas
              palaiminimas Švč. Sakramentu

Birželio mėn. 16 d., pirmadienis
 
Šančių parapijos Caritas diena

08.30  – Šv. Mišios. Vadovauja vikaras kun. Kęstutis Genys
10.00  – Lopšelio – darželio „Čiauškutis“ programa (direktorė Ingrida Ramanauskaitė)
11.00  – Asmeninės maldos laikas
16.00  – Švč. Sakramento adoracija (parapijos Caritas)
17.00  – Rožinio Džiaugsmo slėpiniai (parapijos Caritas)
17.30  – Švč. M. Marijos litanija (parapijos Caritas)
18.00  – Šv. Mišios. Meldžiamės už parapijos Caritas veiklą ir narius. Vadovauja
              Kauno I dekanato vicedekanas kun. teol. lic. Evaldas Vitulskis
              Po šv. Mišių giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija ir teikiamas palaiminimas
              Švč. Sakramentu
19.00  – Filmas apie Rožinio maldą (parapijos salėje)

Birželio mėn. 17 d., antradienis
 
Teisėtvarkos darbuotojų, ugniagesių ir karių diena

08.30  – Šv. Mišios. Vadovauja klebonas kun. Virginijus Veprauskas
10.00  – Kauno Montesori darželio – mokyklos „Žiburėlis“ programa
              (direktorė Dalė Tilindienė)
11.00  – Kauno miesto Panemunės policijos komisariato programa
              (viršininkas komisaras Egidijus Kuckailis)
12.00  – Budi Kauno miesto priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 2-oji komanda
              (viršininkas plk. ltn. Darius Spiečius)
13.00  – Budi Lietuvos kariuomenės Sandėlių tarnybos Kauno sandėlių centro
              kariai ir darbuotojai (viršininkas j. psk. Giedrius Dūda)
15.00  – Asmeninės maldos laikas
16.00  – Švč. Sakramento adoracija (Marijos Legionas)
17.00  – Rožinio Kančios slėpiniai (Marijos Legionas)
17.30  – Švč. M. Marijos litanija (Marijos Legionas)
18.00  – Šv. Mišios. Meldžiamės už teisėtvarkos darbuotojus, ugniagesius ir karius.
              Vadovauja Kauno įgulos karo kapelionas kun. kpt. Tomas Karklys
              Po šv. Mišių giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija ir teikiamas
              palaiminimas Švč. Sakramentu
19.00  – Filmas apie Šiluvą (parapijos salėje)

Birželio mėn. 18 d., trečiadienis
 
Mokytojų, katechetų ir mokinių diena

08.30  – Šv. Mišios. Vadovauja klebonas kun. Virginijus Veprauskas
09.00  – Kauno Vaižganto vidurinės mokyklos programa (direktorė Valerija
              Gudonytė)
10.00  – Kauno Šančių vidurinės mokyklos programa (direktorius Romas Jasulaitis)
11.00  – Kauno Vaižganto vidurinės mokyklos programa (direktorė Valerija
              Gudonytė)
12.00  – Budi Kauno suaugusiųjų mokymo centro bendruomenė (direktorius
              Vitalijus Vėteris)
13.00  – Budi Kauno I-osios pradinės mokyklos bendruomenė (direktorė Dalia
              Šandrikienė)
15.00  – Kauno „Žiburio“ vidurinės mokyklos programa (direktorė Birutė
              Balčiūnienė)
16.00  – Švč. Sakramento adoracija (parapijos katechetai)
17.00  – Rožinio Garbės slėpiniai (parapijos katechetai)
17.30  – Švč. M. Marijos litanija (parapijos katechetai)
18.00  – Šv. Mišios. Meldžiamės už mokytojus, katechetus ir mokinius. Vadovauja
              Kauno arkivyskupijos egzorcistas, Ruklos įgulos karo vyr. kapelionas kun.
              teol. dr. mjr. Arnoldas Valkauskas
              Po šv. Mišių giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija ir teikiamas 
              palaiminimas Švč. Sakramentu
19.00  – Taizé pamaldos (Piligrimystės pasirengimo centras, Petrašiūnų parapijos
              jaunimo grupė „Kelias“)

 Birželio mėn. 19 d., ketvirtadienis
 
Šeimų ir vaikų diena

08.30  – Šv. Mišios. Vadovauja klebonas kun. Virginijus Veprauskas
10.00  – Šančių – lopšelio - darželio programa (direktorė Vida Zakarauskienė)
11.00  – Lopšelio – darželio „Žilvitis“ programa (direktorė Zina Mičiūnienė)
12.00  – Budi Kauno miesto Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Šančių filialo
              darbuotojos (vadovė Violeta Makauskienė)
13.00  – Asmeninės maldos laikas
15.00  – Kauno Neįgaliojo jaunimo užimtumo centro programa (direktorius
              Algirdas Šimoliūnas)
16.00  – Švč. Sakramento adoracija (Šiluvos darbo grupė). Smuiko garsai
              Marijai (groja Lukrecija Jakelytė, 9 m.)
17.00  – Rožinio Šviesos slėpiniai (Šiluvos darbo grupė)
17.30  – Švč. M. Marijos litanija (Šiluvos darbo grupė)
18.00  – Šv. Mišios. Meldžiamės už parapijos šeimas ir vaikus. Vadovauja Katalikų
              teologijos fakulteto VDU ir Kauno Kunigų seminarijos dėstytojas kun. 
              teol. dr. Kęstutis Kėvalas
              Po šv. Mišių giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija ir teikiamas
              palaiminimas Švč. Sakramentu
19.00  – Parapijos šeimų vakaronė. Agapė (parapijos salėje) 

 Birželio mėn. 20 d., penktadienis
 
Ligonių, medicinos ir slaugos darbuotojų diena

08.30  – Šv. Mišios. Vadovauja klebonas kun. Virginijus Veprauskas
09.00  – Budi Marijos legiono nariai
10.00  – Asmeninės maldos laikas
11.00  – Budi Kauno Šančių poliklinikos bendruomenė (vadovė Zita Česnavičienė)
12.00  – Budi Kauno pagyvenusios moters veiklos centro darbuotojos (pirmininkė 
              Zita - Nemira Deksnienė)
13.00  – Budi Kauno apskrities Moterų krizių centro darbuotojos (pirmininkė
              Aušra Vyšniauskienė)
14.00  – Budi Kauno apskrities ligoninės bendruomenė (direktorius doc. dr Stasys
              Gendvilis)
15.00  – Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro programa (direktorius Algirdas
              Šimoliūnas)
16.00  – Švč. Sakramento adoracija
17.00  – Rožinio Kančios slėpiniai
17.30  – Švč. M. Marijos litanija
18.00  – Šv. Mišios už ligonius, medicinos ir slaugos darbuotojus. Vadovauja
              Kauno arkivyskupijos egzorcistas kun. teol. lic. Kęstutis Rugevičius.
              Šv. Mišių metu bus teikiamas Ligonių patepimo sakramentas
              Po šv. Mišių giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija ir teikiamas
              palaiminimas Švč. Sakramentu

 Birželio mėn. 21 d., šeštadienis
 
Jaunimo diena

10.00  – Šv. Mišios. Vadovauja klebonas kun. Virginijus Veprauskas
11.00  – Asmeninės maldos laikas
16.00  – Šv. Mišios Kauno apskrities ligoninės koplyčioje. Vadovauja klebonas
              kun. Virginijus Veprauskas
16.00  – Sutaikinimo pamaldos su individualia išpažintimi. Vadovauja Kauno
              arkivyskupijos Jaunimo centro vadovas, KTU kapelionas kun. Kastytis
              Šulčius
17.30  – Švč. M. Marijos litanija
18.00  – Šv. Mišios. Meldžiamės už parapijos jaunimą. Vadovauja
              kun. Kastytis Šulčius
              Po šv. Mišių giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija ir teikiamas
              palaiminimas Švč. Sakramentu
19.00  – Filmas „Lietuvos jaunimo dienos 2007“. Jaunimo vakaronė. Agapė
              (parapijos salėje)


              11.00 ; 12.00 ; 13.00 val. – Krikšto sakramento liturgija

Birželio mėn. 22 d., sekmadienis

08.00  – Šv. Mišios. Vadovauja klebonas kun. Virginijus Veprauskas
09.00  – Asmeninės maldos laikas
09.30  – Šiluvos Mažosios Bazilikos Dievo Motinos paveikslo išlydėjimas į
              Kauno Gerojo Ganytojo parapiją
10.00
  – Šv. Mišios. Vadovauja vikaras kun. Kęstutis Genys. Gieda Jaunimo 
              ansamblis (vadovė Ingrida Tarvydienė)
11.30  – Šv. Mišios už parapiją. Vadovauja kun. Izidorius Butkus. Gieda Sumos
              choras (vadovas Jonas Barisas)

 


2023-09-10
Parapijiečių piligriminė kelionė į Šiluvą drauge su parapijos klebonu

2023-09-08
Parapijos sumos choras - Šiluvos atlaiduose

2023-09-04
Šv. Mišios meldžiant Dievo palaimos naujiems mokslo metams

2023-07-02
Parapijoje - kunigų keitimai

2023-05-28
Pirmoji šv. Komunija. Sekminės.


Naujienų archyvas


2023-10-04
Suaugusiųjų pasiruošimas sutvirtinimo sakramentui 

2023-10-03
Jaunuolių pasiruošimas sutvirtinimo sakramentui 

2023-09-27
Tėvų susirinkimas dėl moksleivių pasirengimo Pirmai Šv. Komunijai ir Sutvirtinimui

2023-09-10
Piligriminė kelionė į Šiluvos atlaidus

2023-09-03
Šv. Mišios prasidedant naujiems mokslo metams


Skelbimų archyvas