Pradžia | Svetainės medis | Paieška | Rašykite mums
Fotogalerija
Nuorodos
Kontaktai
 
 
 


"Liepos 7-12 dienomis Švč. Jėzaus Širdies parapijos jaunimas ir choras stovyklavo jau 9-toje stovykloje „Aš visa galiu Kristuje, kuris mane stiprina“ (Fil 4,13), stovyklos globėjas – Šv. Tomas Akvinietis. Dalyvius pasitikus grupelės vadovų ir organizatorių komanda, pasveikino visus atvykusius į „Išlikimo“ žaidimą, kuriame prireikė ne tik fizinių, tačiau ir kūrybinių, protinių jėgų. Stovykloje turėjome kūrybines dirbtuves, grupeles pagal amžių, kuriose kalbėjome svarbiomis tai amžiaus grupei temomis, diskutavome, svarstėme apie stovyklos globėjo šv. Tomo Akviniečio biografiją, filosofiją, šventumo kelią ir besąlygišką atsidavimą, vakaro programas, atskleidusias didžiausią stovyklautojų kūrybinę galią, pirmą kartą stovykloje – Šviesos kelią, kuris stovyklautojams padėjo suprasti draugystės, bendrystės, nuodėmės, atgailos prasmes. Dalyviai išbandė jėgas „Išlikimo“ orientacinėse varžybose, žiobarų kvidiče, naktiniame krepšinyje, lauko žaidimuose ir dar daugelyje kitų veiklų, pristatė net pačius slapčiausius talentus „Talentų vakare“. Turėjome Taize pamaldėlės, ryto ir vakaro maldas, stovyklautojai galėjo priimti Susitaikinimo Sakramentą, meldėsi ir šlovino Šv. Mišiose, kurias aukojo parapijos klebonas Audrius Mikitiukas. Pirmą kartą stovykloje vyriausi dalyviai dalyvavo savivaldos dienoje, kada pakeitė tikruosius vadovus ir organizavo dienos veiklą, mokėsi, ką reiškia būti atsakingu vadovu, sėmėsi patirties, kurią galės panaudoti ateityje organizuodami stovyklą. Nuostabią savaitę užbaigėme tradiciška vakarone prie laužo su triukšminga ir linksma diskoteka. Ši stovykla - viena stipriausių visų stovyklų istorijoje, kadangi dalyvių kūrybingumas, branda ir suprantingumas padėjo įgyvendinti viską, kas buvo suplanuota, ir visiems išsivežti ne tik nuostabius prisiminimus, tačiau ir širdį, kupiną dvasinės palaimos. Naujai užsimezgusios, senos ir sustiprėjusios draugystės, nauji dvasiški atradimai, sunkiausi rytai, tačiau patys gražiausi vakarai, bendrystė ir stipri branda bei malda – tai grožis, kurį šiais metais mums padovanojo Jėzus Kristus."
Beatričė


2023-05-28
Pirmoji šv. Komunija. Sekminės.

2023-05-19
Sutvirtinimo sakramento teikimas

2023-02-26
Šančių parapijos katechumenato Šv. Dvasios savaitgalis

2023-02-06
Pirmadienių vakarai - su Šv. Raštu

2023-02-04
Sužadėtinių pasirengimas santuokai parapijoje


Naujienų archyvas


2023-05-28
Pirmoji Šv. Komunija

2023-04-08
Mišių laikas nuo Didžiosios savaitės ir per Velykų šventes

2023-03-19
Gavėnios rekolekcijos

2023-03-11
Šv. Mišios Kovo 11 - ąją

2023-03-05
Šv. Kazimiero atlaidai


Skelbimų archyvas