Pradžia | Svetainės medis | Paieška | Rašykite mums
Fotogalerija
Nuorodos
Kontaktai
 
 
 


GYVOJO ROŽINIO DIENA

Spalio 24 d. Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) bažnyčioje vyko Kauno I dekanato Gyvojo Rožinio diena, skirta šv. popiežiaus Jono Pauliaus II gimimo šimtmečiui paminėti. Pasveikinęs visus susirinkusiuosius, padėkojęs už ištvermingą maldą, į visus šios maldos mylėtojus kreipėsi parapijos vikaras kun. Nerijus Pipiras. Savo trumpoje katechezėje jis priminė, kad Rožinis – be galo svarbi maldos grandinė, jungianti mus su dangumi. Kartu tai yra ir didis evangelizacijos darbas, kurį nudirba milijonai žmonių. Kartu buvo pasidalinta mintimis ir apie šv. Jono Pauliaus II asmenybę, jo santykį su Marija. Kunigas akcentavo, kad Jonas Paulius II ne tik pats tilpo po Marijos apsiaustu, bet ir visam pasauliui parodė šio apsiausto plotį ir gylį. Daug galima nuveikti, pasak kun. Nerijaus, vaikščiojant kartu su Marija evangelijos takais. Po katechezės vyko Švenčiausiojo Sakramento adoracija. Kalbėtas Rožinis. 12 val. iškilmingas Šv. Mišias, kurias, kaip ir Rožinio maldą, tiesiogiai transliavo Marijos radijas, aukojo Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos vikaras kun. N. Pipiras, koncelebravo Kauno Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos klebonas kun. Valdas Paura, OCD. Sakydamas homiliją, kun. N. Pipiras pažymėjo, kad atsivertimas reikalingas visiems. Kartu buvo raginama stebėtis Dievo kantrybe – Jis atranda būdų, kaip nesunaikinti žmogų, bet apgenėti, patręšti, tikintis, kad pastarasis dar duos vaisių. Baigdamas homiliją, kunigas kvietė prašyti tokių situacijų, kuiras būtų galima išgyventi kartu su Marija, vis labiau atsigręžiant į Dievą. Baigiantis Šv. Mišioms per parapijas keliaujantis Rožinis buvo iškilmingai perduotas Kauno Šv. Kryžiaus Atradimo (Karmelitų) parapijai. Po Šv. Mišių bažnyčios šventoriuje Gyvojo Rožinio maldos grupelių Kauno mieste koordinatorė Kristina Jasilionienė, Šančių parapijos maldos grupelės koordinatorius Jonas Greičius ir parapijos zakristijonas Juozas Stirbys šiai dienai atminti pasodino dekoratyvinį medelį. Šventė baigėsi džiugia bendryste prie arbatos puodelio parapijos namuose. (Kun. Nerijus Pipiras.)

Nuotraukos: Snieguolės Urbonienės.

 

 


2023-05-28
Pirmoji šv. Komunija. Sekminės.

2023-05-19
Sutvirtinimo sakramento teikimas

2023-02-26
Šančių parapijos katechumenato Šv. Dvasios savaitgalis

2023-02-06
Pirmadienių vakarai - su Šv. Raštu

2023-02-04
Sužadėtinių pasirengimas santuokai parapijoje


Naujienų archyvas


2023-05-28
Pirmoji Šv. Komunija

2023-04-08
Mišių laikas nuo Didžiosios savaitės ir per Velykų šventes

2023-03-19
Gavėnios rekolekcijos

2023-03-11
Šv. Mišios Kovo 11 - ąją

2023-03-05
Šv. Kazimiero atlaidai


Skelbimų archyvas