Pradžia | Svetainės medis | Paieška | Rašykite mums
Fotogalerija
Nuorodos
Kontaktai
 
 
 


Gegužės 26 d. 18 val. Šv. Mišiose arkivyskupas Kęstutis Kėvalas sutvirtino 23 jaunuolius ir 25 suaugusius. Jaunuolius parengė Agota Pukelienė, suaugusieji pasirengė katechumenato metu, kurį pravedė klebonas kun. A. Mikitiukas. 

????„Iš kur žinoti, kad Šv. Dvasia žmoguje veikia?

Jūs netrukus turėsite egzaminą savo bendraamžių tarpe...

DRĄSIAI PAILIUDYTI TIKĖJIMĄ reiškia Šv. Dvasios veikimą, jos išlaisvinimą!

Įkrikščoninimo sakramentai yra jūsų viza į dangų..

BŪKIT PASVEIKINTI! Dėkoju, kad vis dėlto atėjote į šią vietą, į šią valandą!“

Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas

???? „Žmogus bijo įsipareigoti, todėl mieliau renkasi vartoti vienas kitą, „skolintis“.

Šis laikotarpis kviečia daiktus MYLĖTI, o žmonės VARTOTI.

Tad linkiu, kad būtų atvirkščiai:

- ŽMONES MYLĖKITE, O VARTOKITE DAIKTUS..“

Parapijos klebonas kun. Audrius Mikitiukas


2021-06-13
Tituliniia Švč. Jėzaus Širdies atlaidai

2021-05-26
Sutvirtinimo sakramento šventė

2021-05-19
Šančių parapijoje pasibaigė katechumenatas - suaugusiųjų pasirengimas sutvirtinimo sakramentui

2021-05-02
Pirmos Šv. Komunijos šventė

2020-10-24
Gyvojo Rožinio diena


Naujienų archyvas


2021-06-13
Tituliniai atlaidai

2021-05-27
Pas Viešpatį iškeliavo s. Aldona Šiugždinytė FDCJ

2021-05-26
Sutvirtinimo sakramento teikimas

2021-04-02
Didžiosios savaitės pamaldų tvarka

2021-03-30
Adoracija - "24 valandos Viešpačiui"


Skelbimų archyvas