Pradžia | Svetainės medis | Paieška | Rašykite mums
Fotogalerija
Nuorodos
Kontaktai
 
 
 


Atsisveikinimas su parapijos vikaru kun. Nerijumi Pipiru - ateinantį sekmadienį, liepos 18 d.

Kunigas Nerijus aukos 10 val. ir 12 val. Šv. Mišias.

Po abiejų Šv. Mišių - arbata ir vaišės parapijos salėje.

Kviečiame visus - norinčius ir galinčius - padėkoti vikarui už trejų metų tarnystę parapijoje!

 

Kun. Nerijus Pipiras arkivyskupo dekretu perkeliamas į Kauno Prisikėlimo bažnyčią. 


2023-09-10
Parapijiečių piligriminė kelionė į Šiluvą drauge su parapijos klebonu

2023-09-08
Parapijos sumos choras - Šiluvos atlaiduose

2023-09-04
Šv. Mišios meldžiant Dievo palaimos naujiems mokslo metams

2023-07-02
Parapijoje - kunigų keitimai

2023-05-28
Pirmoji šv. Komunija. Sekminės.


Naujienų archyvas


2023-10-04
Suaugusiųjų pasiruošimas sutvirtinimo sakramentui 

2023-10-03
Jaunuolių pasiruošimas sutvirtinimo sakramentui 

2023-09-27
Tėvų susirinkimas dėl moksleivių pasirengimo Pirmai Šv. Komunijai ir Sutvirtinimui

2023-09-10
Piligriminė kelionė į Šiluvos atlaidus

2023-09-03
Šv. Mišios prasidedant naujiems mokslo metams


Skelbimų archyvas