Pradžia | Svetainės medis | Paieška | Rašykite mums
Fotogalerija
Nuorodos
Kontaktai
 
 
 


 Rugpjūčio 31 d. (antradienį) 19 val. parapijos salėje vyko paskaita/diskusija minint pasaulinę rūpinimosi kūrinija dieną.

Paskaitą vedė kun. O. P. Volskis:

Konkretūs tikėjimo dalykai, kurie tausoja gamtą:

1. Sekmadienio ir šventadienių šventimas (nieko neveikimas);

2. Penktadienio (trečiadienio, šeštadienio) pasninkas (žaliavalgystė ir ekologinė mityba);

3. Maisto laiminimas ir dėkojimas užtariant kūriniją;

4. Sodo puoselėjimas pagal Biblijos ir šv. Hildegardos patarimus (keturios dalys: vaistažolės ir gėlės, daržovės ir salotos, vaisiai ir uogos, grūdai ir sėklos);

5. Evangelinis paprastumas, neturtas ir taupumas;

6. Broliškas dalijimasis tarp žmonių ir kitų gyvų būtybių (entropijos vengimas);

7. Natūralus vaikų gimimų planavimas ir celibatinis gyvenimas.

 

Žaliosios parapijos projektas:

1. Edukacija: ekologinis gyvenimo būdas, integrali ekologija ir ekoteologija, mažai taršus šildymas ir kondicionavimas, kompostavimas (būdai, nauda ir panaudojimas), privačių ir viešų teritorijų želdinimas, užterštų vietų ir teritorijų kuopimas bei tvarkymas, bioįvairovės puoselėjimas, gamtos pažinimo pagilinimas, ekologinės daržininkystės ir sodininkystės įgūdžių puoselėjimas).

2. Parapijos saulės elektrinė

3. Stogo vandens kaupimas ir panaudojimas

4. Šventoriaus ir aplinkos žalinimas: parapijos sodas, daržas, gėlynas, vaistažolynas, gyvūnų rūšių puoselėjimas (rūšių registravimas, vabzdžių viešbučių, inkilų, landų, urvų, avilių kūrimas)

5. Daiktų tausojimo ir dalijimosi sistema

6. Sekmadienio piligrimystė pėsčiomis ar bendruomeninis pavežėjimas

8. Parapijos apylinkių gamtos pažinimas bei pilietinė apsauga

9. Liturgija, malda, minėjimai: Kūrinijos dienos, Žolinės, derliaus šventės, Maldavimų dienos minėjimas, šventimas,  dalyvavimas.

 

Ekologinė sąžinė

Ekologija prasideda nuo atsivertusio žmogaus širdies, kuri pamilsta Dievą ir Jo kūriniją.

- Ar išpažįstu Dievą gyvybės ir būvimo Kūrėju, Tėvu ir Davėju?

l- Ar dėkoju Dievui už gyvenimo ir gamtos dovaną?
l- Ar nelaikau materialinio turtingumo, vartotojiškumo ir naudos aukščiausia vertybe, neatsižvelgiant į kitus žmones ir kitus Dievo kūrinius Žemėje?
l- Ar nesu atbukęs gamtos grožiui, ar noriai joje lankausi, ją stebiu ir ja grožiuosi?
l- Ar nesu abejingas gamtos naikinimo, teršimo ir išnaudojimo atvejais?
l- Ar nesu išpuikęs, agresyvus ir beatodairiškas kitų Dievo sutvėrimų atžvilgiu, elgamasis kaip ponas, o ne kaip atsakingas Dievo patikėtinis?
l- Ar mąstau į ateitį ir jaučiu atsakomybę dėl ateinančių kartų, kokioje planetoje jie gyvens; ar negyvenu dabar jų sąskaita išnaudodamas gamtos turtus?
l- Ar liudiju kitiems ir ar mokau kitus, kaip rūpintis Kūrinija?
l- Ar naudoju namo statybai, remontui, buities, keliavimo, poilsio poreikiams ekologiškas, gamtai nekenkenčias ir natūraliai suyrančias medžiagas?
l- Ar neiškirtau be reikalo krūmų ir medžių, nedeginau sausos žolės pievose, nepiktnaudžiavau degindamas natūralias ir sintetines medžiagas?
l- Ar mano namuose ir sodyboje sudarytos sąlygos gyventi augalų ir gyvūnų rūšims, ar jas pažįstu ir pastebiu?
l- Ar nešiukšlinu neleistinose vietose, nepalieku šiukšlių miške, prie vandens?
l- Ar mano namai ir sodyba neišleidžia neišvalytų ir teršiančių nuotėkų?
l- Ar mano automobilis yra tvarkingas: neleidžia tepalų, gausių dūmų, didelio triukšmo?
l- Ar mechanine transporto priemone neardau pievos, miško paklotės, gamtos ramybės, ar neteršiu vandens plaudamas transporto priemonę ežere ar upėje, išpildamas alyvą neleistinoje vietoje ar į kanalizaciją?
 
 

2023-05-28
Pirmoji šv. Komunija. Sekminės.

2023-05-19
Sutvirtinimo sakramento teikimas

2023-02-26
Šančių parapijos katechumenato Šv. Dvasios savaitgalis

2023-02-06
Pirmadienių vakarai - su Šv. Raštu

2023-02-04
Sužadėtinių pasirengimas santuokai parapijoje


Naujienų archyvas


2023-05-28
Pirmoji Šv. Komunija

2023-04-08
Mišių laikas nuo Didžiosios savaitės ir per Velykų šventes

2023-03-19
Gavėnios rekolekcijos

2023-03-11
Šv. Mišios Kovo 11 - ąją

2023-03-05
Šv. Kazimiero atlaidai


Skelbimų archyvas