Pradžia | Svetainės medis | Paieška | Rašykite mums
Fotogalerija
Nuorodos
Kontaktai
 
 
 


Pirmąjį rugsėjo sekmadienį Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje 10 val. Šv. Mišiose buvo meldžiamasi už naujus mokslo metus.

Homilijos metu parapijos klebonas kun. Audrius Mikitiukas aptarė žmogaus nuostatą Dievo ir mokslo atžvilgiu:

- Dievas nėra tas, kuris yra apribotas mokslų - chemijos, fizikos . . Jis yra Tas, kuris pats tuos dalykus sukūrė. Plikas, nuogas, išgrynintas mokslas gali duoti daug žinių, bet mažai išminties. Gali duoti daug žinių, bet mažai žmoniškumo...Šiandien dažnai mokslas prieš Dievą stoja tarsi kaip Poncijus Pilotas (kažkada - prieš Kristų):

– Turim galią tave užčiaupti, turim galią tave paleisti..

Žmogus nori save laikyti dievu. Tad patys renkamės nuolat prisiminti, kas mes esame..“

Dalis moksleivių atsiliepė į kvietimą prieš naujus mokslo metus atlikti išpažintį.

Bendruomenė įsijungė į dalyvavimą Šv. Mišiose: moksleiviai skaitė skaitinius, atnašas nešė parapijos pirmokėliai, jaunimo choro atstovai, studentai, mokytojai, dėstytojai. 

Te Viešpats mus visus laimina ir tesaugo!

 


2021-10-03
Šv. Pranciškaus atlaidai ir agapė

2021-09-12
Parapijiečių piligriminė kelionė į Šiluvą

2021-09-10
Parapijos sumos choras - Šiluvos atlaiduose

2021-09-05
Šv. Mišios, meldžiantis už naujus mokslo metus

2021-08-31
Paskaita minint pasaulinę rūpinimosi kūrinija dieną


Naujienų archyvas


2021-10-10
Šv. Mišias aukos Šiaulių vyskupas E. Bartulis

2021-10-07
Suaugusiųjų pasiruošimas sutvirtinimo sakramentui

2021-10-03
Šv. Pranciškaus atlaidai

2021-09-28
Parapijos Kino klubas kviečia!

2021-09-22
Tėvų susirinkimas dėl moksleivių pasirengimo Pirmai Šv. Komunijai ir Sutvirtinimui


Skelbimų archyvas