Pradžia | Svetainės medis | Paieška | Rašykite mums
Fotogalerija
Nuorodos
Kontaktai
 
 
 


Pirmąjį rugsėjo sekmadienį Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje 10 val. Šv. Mišiose buvo meldžiamasi už naujus mokslo metus.

Homilijos metu parapijos klebonas kun. Audrius Mikitiukas aptarė žmogaus nuostatą Dievo ir mokslo atžvilgiu:

- Dievas nėra tas, kuris yra apribotas mokslų - chemijos, fizikos . . Jis yra Tas, kuris pats tuos dalykus sukūrė. Plikas, nuogas, išgrynintas mokslas gali duoti daug žinių, bet mažai išminties. Gali duoti daug žinių, bet mažai žmoniškumo...Šiandien dažnai mokslas prieš Dievą stoja tarsi kaip Poncijus Pilotas (kažkada - prieš Kristų):

– Turim galią tave užčiaupti, turim galią tave paleisti..

Žmogus nori save laikyti dievu. Tad patys renkamės nuolat prisiminti, kas mes esame..“

Dalis moksleivių atsiliepė į kvietimą prieš naujus mokslo metus atlikti išpažintį.

Bendruomenė įsijungė į dalyvavimą Šv. Mišiose: moksleiviai skaitė skaitinius, atnašas nešė parapijos pirmokėliai, jaunimo choro atstovai, studentai, mokytojai, dėstytojai. 

Te Viešpats mus visus laimina ir tesaugo!

 


2023-05-28
Pirmoji šv. Komunija. Sekminės.

2023-05-19
Sutvirtinimo sakramento teikimas

2023-02-26
Šančių parapijos katechumenato Šv. Dvasios savaitgalis

2023-02-06
Pirmadienių vakarai - su Šv. Raštu

2023-02-04
Sužadėtinių pasirengimas santuokai parapijoje


Naujienų archyvas


2023-05-28
Pirmoji Šv. Komunija

2023-04-08
Mišių laikas nuo Didžiosios savaitės ir per Velykų šventes

2023-03-19
Gavėnios rekolekcijos

2023-03-11
Šv. Mišios Kovo 11 - ąją

2023-03-05
Šv. Kazimiero atlaidai


Skelbimų archyvas