Pradžia | Svetainės medis | Paieška | Rašykite mums
Fotogalerija
Nuorodos
Kontaktai
 
 
 


Vasarą vyko dvi parapijos vasaros stovyklos.

1. ŠANČIŲ PARAPIJOS ŠEIMŲ STOVYKLA ŠILUVOJE

2022 m. liepos 8 - 10 d.

Stovyklautojai penktadienio vakarą drauge su Šiluvos klebonu kun. Erastu Murausku ėjo Kryžiaus kelią. 

Vėliau tą patį vakarą  kun. Robertas Urbonavčius Šiluvos parapijos koplytėlėje išstatė adoracijai Švenčiausiąjį, pravedė meditaciją. 

Šeštadienio rytą atvykęs Šančių parapijos klebonas kun. Audrius Mikitiukas aukojo Šv. Mišias, po jų visi su nuotykiais plaukė baidarėmis Dubysa.

Vakaras praėjo agapėje ir prie laužo..

Sekmadienio šventimas apėmė pusryčius, pagamintus paties klebono (košė su spirgais), rožinio malda Apreiškimo koplyčioje, Šv. Mišios, pietūs Jono Pauliaus II namuose..

.. Nors šįkart stovyklautojus lydėjo daugiau iššūkių, su Dievo globa VISI DRAUGE PEREINAME VISOKIUS „potvynius ir dykumas“ (juk tam ir yra Bažnyčia),

ir bendra malda dėkodami Dievui bei Juo pasitikėdami tęsiame Kelionę..

 

2. ŠANČIŲ PARAPIJOS VAIKŲ IR JAUNIMO STOVYKLA

Liepos 25-30 dienomis vyko 12 - oji parapijos vaikų ir jaunimo stovykla Vošiškėse ,,Protas nekuria tiesos, ją gali tik atrasti" (Šv. Kryžiaus Teresė Benedikta - Edita Štein). Stovyklos organizatoriai stovyklautojus pasitiko sugalvota tema ,,Laiko mašina". Kiekvieną dieną vaikai galėjo ,,nukeliauti" į praeitį arba ateitį per pasirodymus arba žaidimus. Stovykloje vyko įvairios veiklos: orientacinės varžybos, stalo bei lauko žaidimai, ,,just dance" šokiai, dvikovos, maudynės ir tradiciškai picų vakaras. Nuostabi kasmetinė - tradicinė patirtis, kad vaikai galėjo išmokti giesmių, dalyvauti Taizé pamaldėlėse, atlikti išpažintį, priimti Susitaikinimo Sakramentą, dalyvauti bei šlovinti Šv. Mišiose, kurias aukojo kun. Gytis Petras Stumbras. Mišioms patarnavo diakonas Eligijus Žakys. Stovyklautojai dalyvavo veiklose, kuriose daugiau sužinojo apie Šv. Editą Štein. Veiklas pravedė kun. Gytis Petras Stumbras ir diakonas Eligijus Žakys.

Galiausiai, kaip ir kiekvienais metais, visi stovyklautojai puikiai pasiruošė talentų vakarui. Daug buvo gražių pasirodymų! Skambėjo dainos, instrumentinė muzika ir šokiai. Paskutinį vakarą - vakaronė prie laužo ir keptos bulvės.

Ačiū Dievui už nuostabias patirtis, naujus draugus ir malones!

Stovyklos vadovė - parapijos vargonininkė Snieguolė Urbonienė

 


2022-11-20
Šančių parapijos sutvirtinamųjų Šv. Dvasios ALFA savaitgalis

2022-11-09
Parapijos klebono kunigystės 20 metis

2022-10-07
Pasaulinė vaikų adoracijos diena

2022-10-05
Prasidėjo katechumenatas suaugusiems ir katechezės vaikų tėvams

2022-10-02
Arkivyskupo vizitacija


Naujienų archyvas


2022-12-11
Diakono Eligijaus Žakio primicijinės šventosios Mišios

2022-12-09
Šv. Mišias transliuos Marijos radijas

2022-11-01
Visi Šventieji, Vėlinės

2022-10-02
Arkivyskupas aukos Šv. Mišias

2022-10-02
Spalio mėn. informacija


Skelbimų archyvas