Pradžia | Svetainės medis | Paieška | Rašykite mums
Fotogalerija
Nuorodos
Kontaktai
 
 
 


ŠANČIŲ PARAPIJOJE PRASIDĖJO KATECHUMENATAS SUAUGUSIEMS

  - Į KATECHUMENATĄ MES SUSIRINKOME, KAD AŠ ATIMČIAU TUOS "MAGINIUS MYGTUKUS", O PALIKČIAU TIK VIENĄ - JĖZŲ KRISTŲ,  - tokiais žodžiais kreipėsi į katechumenus parapijos klebonas pirmo susitikimo metu.

Šiais metais užsiėmimai suaugusiems vyks du kartus savaitėje  -  trečiadienio vakarais parapijos klebono vedamas katechumenatas,

o ketvirtadienio vakarais Pirmai Komunijai besirengiančių vaikų tėvams dr. Artūro Lukaševičiaus vedamos katechezės.

 

 "Magija bažnyčioje - kai žmogus ieško, kur tas "mygtukas", kurį reikia paspausti, kad "suveiktų"? Pvz., prieiti išpažinties tik kartą metuose, uždeginėti žvakutes, krikštyti vaiką, kad jis geras būtų, kad nesirgtų..

- O AR ŠVENČIA SEKMADIENĮ, AR TIKI?

Katechumenato tikslas - parodyti, kad jokio "mygtuko" čia, krikščionybėje, nėra, "vienintelis mygtukas" - Jėzus Kristus.

Kitas "mygtukas" - pvz., aš pakentėsiu, padarysiu auką, ir Dievas manęs išklausys.

Katalikai magai - tai tie, kurie tiki horoskopais ir ateina į bažnyčią ieškodami, kur tas mygtukas, kurį paspaudus būtų geresnis gyvenimas.

Į katechumenatą mes susirinkome, kad aš atimčiau tuos "mygtukus", o palikčiau tik vieną - Jėzų Kristų.

Krikščionybė iš tiesų daro žmogų begaliniai laisvą. Vaduoja žmogų iš to maginio pasaulio."

Klebonas kun. Audrius Mikitiukas

"Maginis pasaulėvaizdis: horoskopai, būrimo salonai, ekstrasensai..

Visos monoteistinės religijos (judaizmas, islamas, krikščionybė) priešinasi tam.

Pirmas dalykas - ŽMOGUS YRA LAISVAS!

Ir tai - didžiausia dovana."

Dr. Artūras Lukaševičius


2023-09-10
Parapijiečių piligriminė kelionė į Šiluvą drauge su parapijos klebonu

2023-09-08
Parapijos sumos choras - Šiluvos atlaiduose

2023-09-04
Šv. Mišios meldžiant Dievo palaimos naujiems mokslo metams

2023-07-02
Parapijoje - kunigų keitimai

2023-05-28
Pirmoji šv. Komunija. Sekminės.


Naujienų archyvas


2023-10-04
Suaugusiųjų pasiruošimas sutvirtinimo sakramentui 

2023-10-03
Jaunuolių pasiruošimas sutvirtinimo sakramentui 

2023-09-27
Tėvų susirinkimas dėl moksleivių pasirengimo Pirmai Šv. Komunijai ir Sutvirtinimui

2023-09-10
Piligriminė kelionė į Šiluvos atlaidus

2023-09-03
Šv. Mišios prasidedant naujiems mokslo metams


Skelbimų archyvas