Pradžia | Svetainės medis | Paieška | Rašykite mums
Fotogalerija
Nuorodos
Kontaktai
 
 
 


Diakono Eligijaus Žakio primicijinės šventosios Mišios
vyks gruodžio 11 d. 12 val. Šančių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje -
maloniai kviečiame drauge pasimelsti
bei priimti primicijinį palaiminimą!????????????
Primicijų Mišiose dalyvaujantys tikintieji gali gauti visuotinius atlaidus, jei priims Atgailos ir Eucharistijos sakramentus bei pasimels Popiežiaus intencija.

Dieną prieš - Gruodžio 10 d. 12 val. - švenčiant Eucharistiją Kauno arkikatedroje bazilikoje JE arkivyskupas Kęstutis Kėvalas diakoną Eligijų pašventins kunigo tarnystei.


2023-09-10
Parapijiečių piligriminė kelionė į Šiluvą drauge su parapijos klebonu

2023-09-08
Parapijos sumos choras - Šiluvos atlaiduose

2023-09-04
Šv. Mišios meldžiant Dievo palaimos naujiems mokslo metams

2023-07-02
Parapijoje - kunigų keitimai

2023-05-28
Pirmoji šv. Komunija. Sekminės.


Naujienų archyvas


2023-10-04
Suaugusiųjų pasiruošimas sutvirtinimo sakramentui 

2023-10-03
Jaunuolių pasiruošimas sutvirtinimo sakramentui 

2023-09-27
Tėvų susirinkimas dėl moksleivių pasirengimo Pirmai Šv. Komunijai ir Sutvirtinimui

2023-09-10
Piligriminė kelionė į Šiluvos atlaidus

2023-09-03
Šv. Mišios prasidedant naujiems mokslo metams


Skelbimų archyvas