Pradžia | Svetainės medis | Paieška | Rašykite mums
Fotogalerija
Nuorodos
Kontaktai
 
 
 


Atsinaujinusi Šv. Rašto grupelė pirmadienių vakarais renkasi gilintis į Dievo Žodį. 

Ir nors jau vos telpa susirinkimų vietoje (klebonijos 1 aukšte easančiame bute), "užsidegę" nariai kviečia jungtis kitus bei rinktis dar ir kitą savaitės vakarą!

 

"Auganti Šv. Rašto grupelė kviečia prisijungti tikėjimo keliu einančius brolius ir seseris!

- Kiekvienas, norintis geriau pažinti Kristų,

- Kiekvienas, norintis pats papasakoti ar pradėti įdėmiau stebėti, kaip šv. Raštas suskamba kasdienybėje

- Kiekvienas, norintis išgirsti, kaip Dievas liečia, keičia mūsų gyvenimus

Kviečiamas kartu skaityti, dalintis, mąstyti šv. Raštą grupelėje.

Susiburdami į šią bendruomenę geriau pažįstame ir Dievo žodį, ir vienas kitą.

Kiekvienas mūsų, būdamas savaip ypatingas, o kartu - toks pat Dievo vaikas kaip visi, turime galimybę praturtinti, padrąsinti bei įkvėpti kitą žmogų sekti Jėzumi.

Kaip vyksta susitikimai?

- Kas kartą iš vadovo gauname parinktas šv. Rašto ištraukas, kurias per savaitę turime paskaityti, o kartu - permąstyti.

- Susirinkę kalbamės, kas kiekvienam atskirai sukėlė minčių; kaip atpažinome ar atpažįstame Dievo veikimą įvairiose savo gyvenimo situacijose.

- Dalinamės, mokomės, džiaugiamės stiprėdami bendruomenėje.

Kviečiame drąsiai prisijungti ir augti Kristuje!"

Dalyvė Marija


2023-05-28
Pirmoji šv. Komunija. Sekminės.

2023-05-19
Sutvirtinimo sakramento teikimas

2023-02-26
Šančių parapijos katechumenato Šv. Dvasios savaitgalis

2023-02-06
Pirmadienių vakarai - su Šv. Raštu

2023-02-04
Sužadėtinių pasirengimas santuokai parapijoje


Naujienų archyvas


2023-05-28
Pirmoji Šv. Komunija

2023-04-08
Mišių laikas nuo Didžiosios savaitės ir per Velykų šventes

2023-03-19
Gavėnios rekolekcijos

2023-03-11
Šv. Mišios Kovo 11 - ąją

2023-03-05
Šv. Kazimiero atlaidai


Skelbimų archyvas