Pradžia | Svetainės medis | Paieška | Rašykite mums
Fotogalerija
Nuorodos
Kontaktai
 
 
 


vilties_vaikai.jpgŠią ir kitą savaitę Kaune viešės joanitas kun. Antonio. Jis jau daug metų visame pasaulyje labai sėkmingai veda judėjimą "Vilties vaikai", kurio esmė yra vaikų Eucharistinė adoracija. Jo atvykimo tikslas yra paskleisti šitą veiklą ir pas mus, Lietuvoje. Manome, kad mums labai reiktų šitokio judėjimo bent vienoj kitoj parapijoj.

Prašome skaitančius šį straipsnelį pasimelsti, kad Dievas palaimintų už šio judėjimo plitimą Lietuvoje, Kaune, o ypač Šančių parapijoje. Jei tokia Dievo valia, meldžiame, kad Šančių parapijoje įsikurtų "Vilties vaikų" grupelė. Iš anksto dėkojame už maldą.


Pagrindinis renginys, kuriame kun. Antonio pristatys šį judėjimą ir praktiškai tai pademonstruos vyks Jėzuitų bažn. šį šeštadienį (01.12), 15 val. Kas negali atvykti šeštadienį, sutrumpintas pristatymas vyks pirmadienį (01.14) Arkikatedroje.

Programa:

Šv. Jono kongregacijos tėvo Antano CSJ
misija – dovana mums visiems!
„Vilties vaikai!“
„Vaikams patinka ne tik žaisti,
bet ir melstis! “

„Vilties vaikų“ programa, skirta padėti vaikams gyventi realiu Jėzaus artumu Eucharistijoje atsiliepiant į pal. Jono Pauliaus II ir popiežiaus Benedikto XVI raginimą, nuo 1994 m. aktyviai veikia daugelyje JAV parapijų, kitose šalyse.
Susitikimai ir Švč. Sakramento adoracija su tėvu Antanu CSJ vyks:

2013 m. sausio 12d. Jėzuitų bažnyčioje:

15 val. Tėvo Antonio CSJ liudijimas ir konferencija.
16 val. Švč. Sakramento adoracija su tėvu Antonio.
17 val. Šventosios Mišios.
2013 m. sausio 14d. Arkikatedroje:
18 val. Šventosios Mišios.
19 val. Švč. Sakramento adoracija su tėvu Antonio.Daugiau informacijos apie
tėvo Antonio misiją rasite:
www.childrenofhope.org
www.adorejesus.com/history.html
www.childrenoftheeucharist.org
www.happysaints.com/2012/01/come-let-us-adore-him-retreat-by-fr.html

BROLIO ANTANO (ANTOINE) ASMENIŠKAS LIUDIJIMAS


„Būdamas 17 metų aš laikiau save geru, praktikuojančiu kataliku, bet dar nebuvau Jėzaus draugu.
Taip tęsėsį, kol vieną kartą išvykome į kelionę pėsčiomis. Po šv.Mišių kunigas išstatė Jėzų adoracijai. Tai buvo pradžia mano troškimo praleistį laiką su juo. Supratau, kad vienos valandos per savaitę šv.Mišiose neužtenka.
Po karinės tarnybos, pradėjau kasdien eiti į Mišias. Norėdavau anksčiau ateiti, kad turėčiau laiko apmąstymams, ir pasilikdavau ilgiau, tyliai dėkodamas. Būtent šis laikas, praleistas adoracijoje pažadino mano pašaukimą ir atvedė į Šv. Jono bendruomenę.
Taigi, aš drąsinu jus, kiekvieną dieną po pamokų, mokyklos, darbo ar kai galite, atvesti vaikus pabūti kelias minutes su Jėzumi, pasislėpusiu Tabernakulyje. Dievas laimins jus ir jūsų šeimą. Ar gali būti svarbesnė misija tėvams, kunigams ar katechetams, nei supažindinti su Jėzumi ir mokyti Jį pamilti.

Br. Antoine Thomas, CSJ


2020-10-24
Gyvojo Rožinio diena

2020-10-22
Paskutinis - šventinis - suaugusiųjų ALFA kurso dalyvių susitikimas

2020-10-17
Šančių parapijos suaugusiųjų ALFA kurso savaitgalis Palemone

2020-10-11
Šančių jaunimo ALFA kurso savaitgalis Raudondvaryje

2020-09-30
Parapijoje prasidėjo naujas kursas suaugusiems!


Naujienų archyvas


2021-04-02
Didžiosios savaitės pamaldų tvarka

2021-03-30
Adoracija - "24 valandos Viešpačiui"

2020-12-24
Šv. Mišios Kalėdiniu laikotarpiu ir Sausio 1 d.

2020-12-16
Lietuvos vyskupų kreipimasis

2020-11-29
Advento vainikų konkursas


Skelbimų archyvas