Pradžia | Svetainės medis | Paieška | Rašykite mums
Fotogalerija
Nuorodos
Kontaktai
 
 
 


Rugsėjo 6 d. Šančių bažnyčioje Šv. Mišiose buvo meldžiama Dievo palaimos naujais 2020 - 2021 mokslo metais. Šv. Mišias aukojo klebonas kun. Audrius Mikitiukas. 

Nuoširdus ačiū už Dievo garbinimą aktyviai dalyvaujant liturgijoje (skaitiniai, maldavimai, atnašos): Montesori mokyklos - darželio „Žiburėlis“ direktorei Astai Gaižutienei, pavaduotojai Eglei Vainikonienei, Indrei Gaskaitei, Tomui Žebuoliui, Mildai Šalučkaitei, M. Valančiaus bei Šančių mokyklų moksleiviams, chorui „Angelo sparnai“ bei studentams Beatričei Urbonaitei ir Gustui Ževčikovui, Ribokų (KTU Vaižganto progimnazija), Buinickų (parapijos Šeimų grupelė) bei Rakauskų šeimoms ir mūsų brangiems senjorams Birutei ir Broniui, kasdien ištverminga malda lydintiems visus..

Melsdami Dievo palaimos naujiems mokslo metams, bendruomenės nariai aukojo savo paruoštas atnašas:

 Pirmąją Šv. Komuniją priėmę vaikai atanešė žvakes. Primindamos Kristų – pasaulio šviesą -jos degs bažnyčioje bei katechezės pamokėlėse. 

Vyresnių klasių mokiniai aukojo gėles, kurios papuoš Marijos altorių.

Parapijos studentai atnešė jaunimo choro suaukotas mokslo priemones – jos bus išdalintos nepasiturintiems.

Bendruomenės šeima aukojo rudens gėrybes Senelių namų gyventojams.

Šeimų grupelės nariai aukojo būsimiems parapijos renginiams skirtas priemones.

Daug metų Bažnyčioje tarnaujanti šeima atnešė savo rūpesčiu užaugintas avietes, kuriomis vaišino mūsų kunigus  ir tarnautojus – linkėdami Dievo palaimos darbuojantis dėl Kristaus Bažnyčios.

Duoną ir vyną, skirtą Šv. Mišių aukai, atnešė mūsų parapijos senjorai – te su Viešpaties auka vienijasi ir mūsų visų širdys, gailestingi darbai ir ištverminga malda...


2021-10-03
Šv. Pranciškaus atlaidai ir agapė

2021-09-12
Parapijiečių piligriminė kelionė į Šiluvą

2021-09-10
Parapijos sumos choras - Šiluvos atlaiduose

2021-09-05
Šv. Mišios, meldžiantis už naujus mokslo metus

2021-08-31
Paskaita minint pasaulinę rūpinimosi kūrinija dieną


Naujienų archyvas


2021-10-10
Šv. Mišias aukos Šiaulių vyskupas E. Bartulis

2021-10-07
Suaugusiųjų pasiruošimas sutvirtinimo sakramentui

2021-10-03
Šv. Pranciškaus atlaidai

2021-09-28
Parapijos Kino klubas kviečia!

2021-09-22
Tėvų susirinkimas dėl moksleivių pasirengimo Pirmai Šv. Komunijai ir Sutvirtinimui


Skelbimų archyvas