Pradžia | Svetainės medis | Paieška | Rašykite mums
Fotogalerija
Nuorodos
Kontaktai
 
 
 


Rugsėjo 6 d. Šančių bažnyčioje Šv. Mišiose buvo meldžiama Dievo palaimos naujais 2020 - 2021 mokslo metais. Šv. Mišias aukojo klebonas kun. Audrius Mikitiukas. 

Nuoširdus ačiū už Dievo garbinimą aktyviai dalyvaujant liturgijoje (skaitiniai, maldavimai, atnašos): Montesori mokyklos - darželio „Žiburėlis“ direktorei Astai Gaižutienei, pavaduotojai Eglei Vainikonienei, Indrei Gaskaitei, Tomui Žebuoliui, Mildai Šalučkaitei, M. Valančiaus bei Šančių mokyklų moksleiviams, chorui „Angelo sparnai“ bei studentams Beatričei Urbonaitei ir Gustui Ževčikovui, Ribokų (KTU Vaižganto progimnazija), Buinickų (parapijos Šeimų grupelė) bei Rakauskų šeimoms ir mūsų brangiems senjorams Birutei ir Broniui, kasdien ištverminga malda lydintiems visus..

Melsdami Dievo palaimos naujiems mokslo metams, bendruomenės nariai aukojo savo paruoštas atnašas:

 Pirmąją Šv. Komuniją priėmę vaikai atanešė žvakes. Primindamos Kristų – pasaulio šviesą -jos degs bažnyčioje bei katechezės pamokėlėse. 

Vyresnių klasių mokiniai aukojo gėles, kurios papuoš Marijos altorių.

Parapijos studentai atnešė jaunimo choro suaukotas mokslo priemones – jos bus išdalintos nepasiturintiems.

Bendruomenės šeima aukojo rudens gėrybes Senelių namų gyventojams.

Šeimų grupelės nariai aukojo būsimiems parapijos renginiams skirtas priemones.

Daug metų Bažnyčioje tarnaujanti šeima atnešė savo rūpesčiu užaugintas avietes, kuriomis vaišino mūsų kunigus  ir tarnautojus – linkėdami Dievo palaimos darbuojantis dėl Kristaus Bažnyčios.

Duoną ir vyną, skirtą Šv. Mišių aukai, atnešė mūsų parapijos senjorai – te su Viešpaties auka vienijasi ir mūsų visų širdys, gailestingi darbai ir ištverminga malda...


2020-09-11
Sumos choras - Šiluvoje

2020-09-11
ARTUMOS žurnale ( Nr. 9/10) - apie Šančių parapiją!

2020-09-06
Šv. Mišios, meldžiantis už naujus mokslo metus

2020-07-30
Talka parapijoje

2020-07-19
Parapijos Šeimų stovykla Šiluvoje


Naujienų archyvas


2020-09-30
Suaugusiųjų pasirengimas Sutvirtinimo sakramentui

2020-09-17
Dėl moksleivių pasirengimo Pirmai Šv. Komunijai ir Sutvirtinimui

2020-09-06
Šv. Mišios, meldžiantis už naujus mokslo metus

2020-08-15
Šv. Mišios per Žolines

2020-07-14
Sutvirtinimo sakramento teikimas


Skelbimų archyvas