Pradžia | Svetainės medis | Paieška | Rašykite mums
Fotogalerija
Nuorodos
Kontaktai
 
 
 


Sekmadienį parapijos bendruomenė sveikino savo Kleboną kun. Audrių Mikitiuką

su KUNIGYSTĖS ŠVENTIMŲ 20 - IES METŲ JUBILIEJUMI.

Po Šv. Mišių buvo pašventintas kryžius šventoriuje, parapijos salėje vyko agapė.

Ištraukos iš parapijiečių sveikinimų:

“Šiais laikais mums labai reikalingi ganytojai - švelnūs ir atidūs avelėms, bet bebaimiai prieš vilkus. Ačiū, klebone, kad, tarnaudamas mums, Jūs esate būtent toks.” Marija iš katechumenato

„Pamenu tas trečiadienio rytines mišias, kai pirmą kartą išvydau Jus Šančių parapijoje. Tai buvo tik rytinės trečiadienio mišios, koks 10 – 15 žmogeliukų visoje bažnyčioje, o Jūs ir pamokslą pasakėte. Pagalvojau, vau, koks fainas vaduojantis kunigas. Paskui sužinojau, kad Jūs naujas klebonas. Širdis dainavo sužinojus tokią žinią, ji dainuoja ir iki šiol dalyvaujant Šv. Mišiose su Jumis.“ Andrius B.

„Mielas klebone, Jūs mūsų parapijoje Dievo siųstas spindulys“.. Ingrida

„Gerbiamas kunige Audriau,

Dievas į Jus negali žiūrėti nesišypsodamas... Visada ir likite tarnaujančiu Dievui žmonėse!

Ačiū, kad esate taip paprastai pasiekiamas ir einate ten, kur esate kviečiamas. Būkite, likite tuo geruoju ganytoju – išmintingu, reikliu, nepataikaujančiu, nesaldžiabalsiu, rūpestingu, empatišku. Su švente, kun. Audriau! Niekad nepamiršiu: „Eikim Švęst gailestingumo!“...Ačiū !“ Laimutė B.

„Neškite žmonėms paguodą, viltį ir meilę...“ Buinickų šeima

„Audriau, dėkoju Dievui už mūsų draugystę!“ Artūras L.

„Linkime nepalūžti ir iškovoti tikėjimo kovą iki tikslo pabaigos!“ Charjanovų šeima

"Dėkoju Jums už rūpestį, nuoširdumą ir visada tikslius atsakymus į užduotus klausimus. Stebiuosi Jūsų pozityvumu ir linkiu išlikti tokiu, koks esate!!!..“ VDC vaikai ir Sigita

„Ačių už aiškų evangelijos perteikimą ir bendruomenės kūrimą!“ Levinskų šeima

„Mielas klebone, džiaugiamės Jumis! Tegul Dievas laimina!“ Ruzgai A. ir D.

„..Gerbiamas klebone, nepalikite mūsų parapijos ir mūsų..“ Albina (iš kelionės į Izraelį)

„Mylimas klebone Audriau, būkit Šviesa ir ją atraskit. Kasdien. Ir dalinkitės ja su mumis visais!“ Ligita, Kęstutis, Rugilė ir Paulius Nasickai

„Dėkoju Dievui už Tavo pašaukimą! Neprarask DRĄSOS, RYŽTO ir toliau nešti Meilės žinią!“ Inga Trumpienė

„Jūs nieko nepaliekantis abejingu savo gyvu būdu, iškalba, charizma, supratingumu, empatija, ūkiškumu." Daiva R.

„Jūsų tiesus žodis pasiekia širdis, o žemiškas bendravimas ir skani kopūstienė tiesia tiltus tarp žmonių.“ Rolanda Girskienė

„Dėkoju Jums už Jūsų nuoširdumą, veiklą ir atsidavimą savo Gyvenimo pašaukimui!“ Rita Namikė

„Ačiū Jums už nuoširdžią tarnystę, patarimus ir dėmesį!“ Daiva V.

„Ir toliau būkit visada žvalus, būkit visada stiprus! Tegul metų tėkmė neslopina energijos srauto!" Vargonininkė Snieguolė

„Dėkoju Dievui už Jūsų buvimą tarp mūsų, už nuostabias įžvalgas, kurios kiekvieno pamokslo metu pasiekia mūsų širdis!“ Vargonininkė Joana

„A. Šančių bendruomenės vardu - sveikiname! Tegul stiprina Jus Šv. Dvasia!“ Eglė Kanikovienė

„Dėkoju Jums už Jūsų pozityvą, už darbus, kuriuos nuveikėt mūsų parapijos labui!" Everesta

„Pašaukimo dovana teveda Tave į Laisvės dvasioje malonę.“ Vitas

„Ačiū, kad dirbate ir esate su mumis!“ Daiva Emilija

„Geros kloties sunkiame kelyje!“ Dalia

„Kunigas yra pasaulio šviesa šiame pasimetusiame pasaulyje. Linkiu ir toliau būti tuo žiburiu.“ Eimutis

„Visų planų išsipildymo, ilgų tarnystės metų! Dievo globos ir palaimos!“ Algirdas

„Nuoširdžiai sveikinu su Jūsų tarnystės švente, linkėdama, kad Jūsų gyvenimo taurė būtų sklidina LAIMĖS“. Felicija

„Dėkojame Jums už Jūsų kunigiškąją tarnystę! Kad keičiate ne tik mūsų bažnyčią, bet ir visą bendruomenę!“ Gustas

„Dėkoju Jums už tarnystę! Malonu klausyti pamokančių dalykų..“ Laimutė

„Esame dėkingos už ilgametę bendrystę, nuoširdumą, paprastumą! Ypatingai už puikų humoro jausmą! Dievo palaimos jūsų gyvenimui!“ Gintarė ir Genutė, Josvainiai

„Niekada nepraraskite humoro jausmo! Dievo palaimos ir sveikatos!“ Naruševičiai ir Smilgevičiai

<.................>


2023-09-10
Parapijiečių piligriminė kelionė į Šiluvą drauge su parapijos klebonu

2023-09-08
Parapijos sumos choras - Šiluvos atlaiduose

2023-09-04
Šv. Mišios meldžiant Dievo palaimos naujiems mokslo metams

2023-07-02
Parapijoje - kunigų keitimai

2023-05-28
Pirmoji šv. Komunija. Sekminės.


Naujienų archyvas


2023-10-04
Suaugusiųjų pasiruošimas sutvirtinimo sakramentui 

2023-10-03
Jaunuolių pasiruošimas sutvirtinimo sakramentui 

2023-09-27
Tėvų susirinkimas dėl moksleivių pasirengimo Pirmai Šv. Komunijai ir Sutvirtinimui

2023-09-10
Piligriminė kelionė į Šiluvos atlaidus

2023-09-03
Šv. Mišios prasidedant naujiems mokslo metams


Skelbimų archyvas