Pradžia | Svetainės medis | Paieška | Rašykite mums
Fotogalerija
Nuorodos
Kontaktai
 
 
 


Pirmąjį rugsėjo sekmadienį 10 val. Šv. Mišiose bendruomenė meldė Dievo palaimos naujiems mokslo metams.

Šv. Mišiose dalyvavo Šančių mokyklų vadovai, mokiniai ir jų tėveliai. Parapijos klebonas po Šv. Mišių pakvietė mokyklų vadovus pabendrauti prie arbatos..

KAD GRĮŽTUM PRIE IŠPAŽINTO TIKĖJIMO, REIKIA NUOLATINIO ATSINAUJINIMO

Esame procese, todėl kiekvieną kartą turime iš naujo išpažinti tikėjimą ir turime atsinaujinti.

Iššūkių patiriame tie, kurie einame kas sekmadienį švęsti Šv. Mišias.

O kaip tai įmanoma išsilaikyti tiems, kurie nešvenčia?!

Ko reikia? Reikia nuolatinio atsinaujinimo.

Teisingi terminai daug ką nulemia:

- Ar aš suvokiu save, kad AŠ ESU DIEVO PLANE,

ar tik leidžiu, kad Dievas būtų mano plane?

Vieni randa kažkiek laiko Dievui SAVO plane,

o kiti YRA DIEVO PLANE.

Kodėl Jėzus dažnai sakė - "Tik niekam nesakykit" ?

Nes nei Petras, nei kiti dar nematė prisikėlusio Kristaus.

- "Kai pamatysit Prisikėlimą, tada galėsite skelbti. Niekam nepasakokit, nes jumyse dar nėra prisikėlimo įvykio..

Dar nesat subrendę, jumyse nėra įvykę tai, kad jūs galėtumėt skelbti."

Ir kai jau buvo įvykęs Prisikėlimas, Petras drąsiai paskelbė.

Kai Jėzus subara Petrą, Jis turi omenyje - "Petrai, stokis už manęs, eik už nugaros, pabūk, dar nėra įvykę, kas turi įvykti.."

- - -

"Jei kas nori eiti paskui Mane, teišsižada pats savęs.."

Ką reiškia išsižadėti?

Kai norima savo gyvenimą paaukoti Dievui.

Teisingas klausimas - ne kas norit tapti kunigu, o kas norit savo gyvenimą paaukoti Dievui?

Daug ką palikti. Pasiimti savo kryžių ir sekti Kristų.

Gali ir vedęs sekti Kristų, bet reikia išsižadėti savęs ir palikti daug dalykų.

Ka reiškia pasiimti kryžių?

Sąžiningai atlikti pareigas.

Kas sąžiningai, uoliai neša savo kryžių, tam jis toks saldus pasidaro, kad nė už ką neatiduotų.

Mes kiekvienas esame kviečiami eiti paskui Kristų.

Ir kiekvieną sekmadienį švęsti - tai po truputėlį moko mus neatitolti, nepradėti galvoti, kad tai ne man..

Susirenkame, mokomės, dėkojame ir prašome..

Parapijos klebonas kun. Audrius Mikitiukas

(pgl. homiliją)

2023 09 03

Nuotraukos - Aistės Joniškytės

+70


2024-01-14
Katechumenato Alfa savaitgalis

2023-11-26
ADVENTINIŲ VAINIKŲ DIRBTUVĖS

2023-11-09
Parapijiečių sveikinimas klebonui su 21 metų kunigystės sukaktimi

2023-09-10
Parapijiečių piligriminė kelionė į Šiluvą drauge su parapijos klebonu

2023-09-08
Parapijos sumos choras - Šiluvos atlaiduose


Naujienų archyvas


2023-12-24
 Šv. Mišios Kalėdiniu laikotarpiu ir sausio 1 d.

2023-12-03
Rarotų giesmės

2023-11-05
Vyskupas E. Bartulis aukos Šv. Mišias,

2023-11-01
Visi Šventieji, Vėlinės

2023-10-20
Šv. Mišias transliuos Marijos radijas


Skelbimų archyvas